สาขาวิชาแปลกในไทย

สาขาวิชาแปลกใหม่ ในไทย

3 สาขาวิชาแปลกใหม่ ในการศึกษาไทย บอกเลยว่าแปลกแต่น่าเรียน

          ว่าด้วยเรื่องของการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยที่ไม่คิดว่าจะมีสาขาวิชาเหล่านี้เปิดให้เราศึกษาได้ เพื่อที่จะหาวิชาความรู้ให้กับตัวเอง ซึ่งอาจจะเสริมในเรื่องของความรู้รอบตัวให้เราสามารถที่จะมีทักษะการใช้ชีวิตที่รอบด้านมากขึ้น วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 สาขาวิชาแปลกใหม่ ในการศึกษาไทย บอกเลยว่าแปลกแต่น่าเรียน บอกเลยว่าใครที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนวิชาแปลก ๆที่หาเรียนได้ยาก หรือไม่สามารถเรียนได้ทั่วไปเพราะอาจจะมีความเฉพาะทาง ควรที่จะลงเรียนมากเมื่อมีโอกาส สาขาวิชาแปลกใหม่ที่เปิดให้ศึกษาในไทย สาขาวิชาแปลกใหม่ ที่เปิดให้ศึกษาในไทย วิชาแรกที่แอดอยากจะแนะนำ คือ วิชา AI กับชีวิตประจำวัน เป็นวิชาที่น่าสนใจมาก ๆ อีกวิชาหนึ่งที่นำเอา AI ที่ไม่สามารถหาเรียนได้ง่าย ๆ เพราะเป็นวิชาที่มีความเฉพาะทาง เป็นวิชาที่นำเอา AI มาประยุกต์ให้สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ และประยุกต์อย่างไรและนำมาใช้งานได้อย่างไร ปัจจุบันเปิดสอนเป็นวิชาเลือกของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งก็มีความแปลก แต่ก็เปิดโลกในการศึกษาอยู่นะ สาขาวิชาแปลกใหม่ ที่เปิดให้ศึกษาในไทย วิชาที่สองที่แอดอยากจะแนะนำ คือ วิชาการตายอย่างมีคุณภาพ แค่ชื่อโปรแกรมก็แปลกมาก ๆ แล้ว เป็นวิชาที่น่าสนใจอยู่ไม่นอนเลยนะ เกี่ยวกับการจากไปของมนุษย์ ซึ่งจริง ๆ…