สาขาวิชา

สาขาเปิดใหม่

สาขาเปิดใหม่ 5 สาขา น่าเรียน ในรั้วมหวิทยาลัยไทย ในยุคปัจจุบัน

เมื่อตอนเป็นเด็กคงเคยได้ยินคำถามยอดฮิตว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร บางคนอาจจะรู้คำตอบว่าอยากจะเรียนหรือจบไปทำอะไรแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่รู้ตัวเองว่าอยากจะทำอะไรกันแน่ เมื่อถึงเวลาต้องเลือกเรียนต่อมหาลัยถือเป็นการเลือกเส้นทางใหม่ที่อยากจะทำ มีคณะสาขามากมายให้เลือกเรียนคณะที่หลายๆคนอาจจะรู้จักดี เช่น คณะแพทย์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหาร เป็นต้น คณะที่กล่าวยกตัวอย่างเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสาขาเปิดใหม่อีกมากเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานของประเทศหรือความต้องการในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นักเขียนจึงจะมาแนะนำ 5 สาขาเปิดใหม่ ที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับใครหลายๆคน แนะนำ 5 สาขาเปิดใหม่ น่าเรียน มีอะไรบ้างมาดูกัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล เป็นการใช้ความรู้ทั้งทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และนวัตกรรม ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ถือว่าสำคัญมากในยุคดิจิทัลมาปรับใช้ในธุรกิจ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ปฏิบัติงานจริงจากปัญหาและความต้องการของธุรกิจ เป็นสาขาเปิดใหม่ที่เหมาะกับยุคปัจจุบันที่ต้องมีการจัดการข้อมูลจำนวนมากอย่างยิ่ง สาขาทัศนมาตรศาสตร์ เป็นการเรียนเกี่ยวกับด้านสายตาแต่ไม่ใช่การผ่าตัดตา เรียนเกี่ยวกับตรวจวัดสายตา  วินิจฉัยและรักษาโรคทางตา เช่น โรคต้อหิน โรคต้อกระจก เป็นต้น สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย เป็นสาขาเปิดใหม่ที่กำลังต้องการในตลาดอุตสาหกรรมด้านคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียในยุคปัจจุบัน เป็นการเรียนเกี่ยวกับแสง สี เสียง และโครงสร้างเวที นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการจัดคอนเสิร์ตอีกด้วย เป็นอีกสาขาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก สาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร เป็นสาขาที่นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการอาหาร และความรู้ด้านอาหารมาประยุกต์ใช้ด้วยกัน นอกจากนี้ยังเรียนรู้เทคนิคการบริการทางอาหารสามารถเข้าใจ และแก้ปัญหาในธุรกิจด้านอาหารได้ สาขาวิชาวิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์…

สาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ มากที่สุด น่าเรียนมากๆ

3 การศึกษา สาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ เรียนจบแล้วมีงานมารองรับแน่นอน

            ว่าด้วยเรื่องของการศึกษาที่บอกเลยว่าด้วยยุคด้วยสมัยที่เปลี่ยนแปลงเทรนด์ยอดนิยม หรือ ความต้องการของตลาดที่ต้องการรับคนที่เรียนจบโดยตรงมาทำงานก็มีความเปลี่ยนแปลงวันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 การศึกษา สาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ น่าเรียน น่าสนใจมาก เรียนจบแล้วมีงานมารองรับแน่นอน การศึกษาสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ สาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ เรียนจบไม่ตกงาน สาขาแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ สาขาการเงิน เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการบริการและการจัดการเงิน เป็นสาขาที่เกี่ยวกับเรื่องของเงิน เรื่องของการจัดสรรเงินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ๆ กับทุก ๆ องค์กร และเป็นที่ต้องการขององค์กรและทุกบริษัทรับรองว่าจบมามีงานรองรับแน่นอน สาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ เรียนจบไม่ตกงาน สาขาที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ สาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นสาขาที่เริ่มมากมีความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดการเรื่องของการซื้อการขายการจัดส่งต่าง ๆ ที่มีในเรื่องของผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้บริโภคมามีบทบาทมากขึ้น ในตลาด เรื่องของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงมีความสำคัญมาก ๆ สาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ เรียนจบไม่ตกงาน สาขาที่สามที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นตัวของการศึกษาที่เกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อที่จะนำความรู้มาพัฒนาระบบ บอกเลยว่าเป็นสาขาที่น่าเรียน เนื่องจากปัจจุบันในเรื่องของเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น             ทั้งหมดก็เป็น…