สังคมศาสตร์

รีวิว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รีวิว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

        สวัสดีครับทุกๆ ท่าน หากคุณเป็นอีกหนึ่งท่านที่กำลังมองหาทางเลือกทางการศึกษา มองหาคณะที่คุณกำลังสนใจ และบทความนี้จะเป็น การรีวิวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกันครับ เพราะความรู้ที่ผมได้นำมาเล่าผ่านบทความนี้เป็นความรู้ที่มาจากการเข้าอบรมราชภัฏสุราษฎร์ธานีแคมป์ปิ้งครับ ผมมันใจว่าความรู้ที่ผมได้รับมานั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ตั้งใจที่จะ เรียนต่อใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครับเราไปทำความรู้จักกับคณะนี้กันเลยครับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลายสาขาทำให้เราเลือกเรียนได้ตามความถนัดของเราเลยครับ โดยสาขาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะประกอบไปด้วย สาขาวิชาการและการจัดการวัฒนธรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพ่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสำหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็จะมีสาขาให้เลือกเรียนตามความถนัดประมาณนี้ครับ เพราะมีผู้สนใจในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นี้มักจะมีข้อสงสัยว่ามีสาขาอะไรบ้าง หรือจบสาขานี้แล้วจะประกอบอาชีพอะไร สำหรับคณะนี้จบออกมาแล้วเราจะเลือกประกอบอาชีพได้หลายทางมากครับ เช่นบรรณาธิการ บรรณารักษ์ นักเขียน หรือแม้กระทั้งครูสอนภาษาก็สามารถเป็นได้ครับแต่ต้องไปเรียนต่ออีกหนึ่งปีเพื่อให้ได้ปริญญาในหลักสูตรครู 5 ปีครับ แล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังที่จะเข้ามาสู่รั้วมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และฝากอนาคตไว้กับราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพราะสำหรับผมแล้วการตกงานจะไม่มีทางเกิดขึ้นหากเราเป็นคนขยันไม่เลือกงาน         สำหรับผมแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของผมในตอนนี้เพราะคนที่รักงานอิสระอย่างผมเหมาะกับคณะและสาขานี้ที่สุด เพราะจะทำให้เราประกอบอาชีพที่เรารักได้อย่างมีความสุข…