สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์

สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์

เคล็ดลับการเตรียม สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ให้ผ่านฉลุย !

           ความฝันในวัยเด็กของใครหลาย ๆ คนก็คงหนีไม่พ้นกับความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นหมอ เพื่อที่จะได้รักษาเพื่อนมนุษย์ และมีคนนับหน้าถือตาในสังคม เพราะการปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่าอาชีพหมอ เป็น อาชีพที่มีเกียรติ แต่การที่จะ สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ นั้นได้ ก็ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมีหลายคนที่ใฝ่ฝันเหมือนกัน และเกณฑ์การคัดเลือกก็ยากมาก แต่ก่อนที่จะไปสอบจะต้องมีความรู้ และมีข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์ว่าในปีนั้นคณะแพทยศาสตร์จะคัดเลือกนักศึกษาเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยกี่คนและใช้เกณฑ์อะไรในการวัดซึ่งน้อง ๆ จะต้องดูคุณสมบัติให้ดี อยากเป็นหมอ แต่ไม่รู้จะเตรียมตัวและเริ่มจากอะไรดี จะอ่านตรงไหนเพื่อที่จะไปสอบดีล่ะ บทความนี้มีคำตอบ วิชาที่จะต้องใช้เพื่อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์             หลัก ๆ ในการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์คือน้อง ๆ จะต้องผ่านการสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ซึ่งจะจัดสอบในรอบ 3 ของระบบทีแคส ในวิชาเฉพาะแพทย์นั้น จะมีทั้งหลักจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย GAT PAT  9 วิชาสามัญ  GPA  5 เทอมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแต่ละวิชานั้นมีเกณฑ์ที่สูงมาก ๆ ในแต่ละปี ลักษณะการทำโจทย์           น้อง ๆ จะต้องเริ่มอ่านหนังสือและวิเคราะห์ข้อสอบเก่าย้อนหลัง 3-5…