สอบนายสิบ

แนวข้อสอบ สำหรับการสอบราชการตำรวจ “ สอบนายสิบตำรวจ ” (Part 3)

แนวข้อสอบ สำหรับการสอบราชการตำรวจ “สอบนายสิบตำรวจ” (Part 3)

ดำเนินมาถึง Part 3 แล้วสำหรับการเตรียม สอบนายสิบตำรวจ ในส่วนนี้เราจะยกเรื่องของแนวข้อสอบ มาอธิบายเปรียบเทียบระหว่างสองหน่วยงานทั้งนายสิบตำรวจสายป้องกันและปราบปราม และ นายสิบตำรวจสายอำนวยการ และสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แนวข้อสอบการสอบนายสิบตำรวจสายป้องกันและปราบปราม สายป้องกันและปราบปราม มีทั้งการสอบข้อเขียน และการทดสอบด้านร่างกาย อันดับแรกต้องผ่านด่านสอบข้อเขียนไปให้ได้ก่อนจึงจะเข้าสู่การทดสอบร่างกาย 1.ด่านสอบข้อเขียน ข้อสอบทั้งหมดมี 6วิชา 150ข้อภายใน 3 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นสองพาร์ทคือ 1.1ความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4ตัวเลือก จำนวน 55 ข้อ ประกอบด้วยวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4ตัวเลือก จำนวน 95 ข้อ ประกอบด้วยวิชา ความรู้ความสามารถด้าน IT ภาษาอังกฤษ สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ในการนับคะแนนการ สอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม นั้นจะนับรวมกันทั้งสองพาร์ท…