สอนออนไลน์

การสอนออนไลน์

การสอนออนไลน์ อัพเดต 2565 ใหม่ แนะนำ 5 เครื่องมือ ใช้

การเรียนออนไลน์หลายคนมองว่าลำบากแล้ว จริง ๆ การสอนออนไลน์ เอง ก็มีสิ่งที่ต้องพิจารณาเยอะเช่นกัน อย่าง เครื่องมือ ใช้ สอนออนไลน์ ที่จะนำมากล่าวถึงกันในบทความ ซึ่งการเรียนออนไลน์ ทุกคนต้องใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล และมีหลายแอพพลิเคชั่นที่สามารถเป็นตัวกลางในการสื่อสารได้ แต่บางคนยังไม่ทราบ และเลือกใช้งานเครื่องมือการสอนไม่ได้ เว็บข้อมูล สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ ใน ที่นี่ มี 5 เครื่องมือ ที่น่าสนใจ มาบอกต่อ Kahoot เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมา ให้ครูผู้สอนได้เข้าไปตั้งคำถาม และนักเรียนสามารถเข้าระบบไปตอบได้ ในแต่ละข้อมีการจับเวลา จะเป็นการตอบคำถามในรูปแบบของการเล่นเกม จึงสนุกสนานได้อีกนั้นเอง  Plicker เป็นการสร้างคำตอบในรูปแบบคิวอาร์โค้ดให้นักเรียน หลังจากนั้นผู้สอนเข้าไปในระบบ และดำเนินการสร้างสิ่งที่ต้องการถาม และเวลาตอบให้นักเรียนชูคิวอาร์โค้ดในด้านที่ต้องการตอบขึ้น ผู้สอนแค่กวาดมือถือ หรือ อุปกรณ์ในการเก็บคำตอบ ข้อมูลก็จะแสดงขึ้นมาทันที  Canva เว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อการสร้างสื่อโดยตรง สามารถออกแบบสื่อการสอนที่ดี และน่าสนใจได้  Zoom, Google…