วิชาสามัญมีอะไรบ้าง

9 วิชาสามัญ-มีอะไรบ้าง

เจาะลึก 9 วิชาสามัญ คืออะไร แล้วมีอะไรบ้าง ?

          น้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาหลายคนคงยังไม่ได้หาข้อมูลเรื่อง 9 วิชาสามัญกันสักเท่าไหร่ จึงไม่รู้ว่า 9 วิชาสามัญนั้นคืออะไร แล้วมีอะไรบ้าง ? แล้วมีความจำเป็นต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างไร เราจำเป็นต้องอ่านหนังสือทั้ง 9 วิชาเพื่อไปสอบเอาคะแนนไปทำอะไร ข้อสงสัยนี้เรามีคำตอบค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึก 9 วิชาสามัญคืออะไร และมีอะไรบ้าง ฉบับจัดเต็ม ให้น้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ มีเวลาที่จะอ่านหนังสือเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบ 9 วิชาสามัญ ในปีที่จะถึงนี้  9 วิชาสามัญคืออะไร             9 วิชาสามัญ นั้นคือวิชาที่น้องน้องในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6  จะต้องสอบทุกคน เพื่อที่จะนำคะแนนไปยื่นเพื่อขอเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย บางมหาวิทยาลัยก็อาจจะต้องใช้คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญแต่บางมหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องใช้ซึ่งน้องจะไม่สอบก็ได้ และ 9 วิชานั้นจัดสอบโดย สทศ หรือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์กรเดียวกับการสอบโอเน็ตนั่นเอง…