วิชาชีพครู

ข้อดีของครูวัยรุ่น มีข้อดีอย่างไร กับเด็กๆ ยุคปัจจุบันนี้บ้าง มาดูกัน

ข้อดีของครูวัยรุ่น มีข้อดีอย่างไร กับเด็กๆ ยุคปัจจุบันนี้บ้าง มาดูกัน

แวดวงการศึกษาในประเทศอื่นที่เจริญแล้ว ภาพจำของอาชีพครูไม่ยึดติดกับเพศและช่วงวัย จุดชี้วัดจะมีเพียงศักยภาพในการสอนเท่านั้น ซึ่งกลับกันในระบบการศึกษาไทย อาจมีภาพจำว่าครูต้องมีอายุและมีกิริยาที่สำรวม แต่อย่างไรก็ดียุคแห่งการผลัดเปลี่ยนย่อมเกิดขึ้น ครูรุ่นสูงวัยลายครามต้องเกษียณอายุออกไป และถูกแทนที่ด้วยครูวัยรุ่น ซึ่งในวันนี้จะมาหา ข้อดีของครูวัยรุ่น กันค่ะว่าดีอย่างไร แนะนำ ข้อดีของครูวัยรุ่น มีอะไรบ้าง มาดูกัน ข้อดีของครูวัยรุ่น ข้อที่ 1 ปรับรูปแบบการสอนให้เข้ากับเด็กได้ดีกว่า เพราะหากเป็นครูสูงวัยรุ่นเก่าๆ ก็ย่อมมีแนวทางการสอนที่ต้องเชื่อฟัง การโต้แย้งเท่ากับเสียมารยาท  เนื้อหาการเรียนต้องท่องจำโดยยึดจากตำราเป็นสำคัญเท่านั้น  มีการลงโทษเมื่อเด็กกระทำผิดด้วยการตี ซึ่งรูปแบบการสอนแบบนี้ในปัจจุบันมีเหตุผลมารองรับแล้วว่ามันใช้ไม่ได้ผล  ซึ่งครูวัยรุ่นย่อมไม่ค่อยนิยมในแนวทางของครูสูงวัยอยู่แล้ว ฉะนั้นแนวทางสมัยใหม่จะเน้นในเรื่องของเหตุและผลมากขึ้น เช่น เนื้อหาการเรียน ที่สามารถค้นคว้าได้มากกว่าในตำราเรียน โดยการอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ หากมีข้อมูลที่สดใหม่กว่า น่าเชื่อถือกว่า ย่อมสามารถนำมาถกเถียงกันได้ ข้อดีของครูวัยรุ่น ข้อที่ 2 เข้ากับเด็กได้ง่าย เนื่องจากอายุของครูกับเด็กนักเรียนไม่ไกลกันมาก ทำให้แนวทางการชีวิตและสภาพแวดล้อมต่างๆ มีลักษณะคลานตามกันมา ซึ่งครูวัยรุ่นสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์กับวิธีการการสอน ในแง่ของการใช้คำพูดและวิธีการสื่อสารกับนักเรียน นอกจากนี้อาจรวมไปถึงความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นแก่นักเรียนได้ดีและตรงใจเด็กนักเรียน จนในบางครั้งอาจทำให้นักเรียนรู้ว่าครูวัยรุ่นเปรียบเสมือนพี่ใหญ่ของพวกเขา ที่สามารถสอนให้ความรู้ในห้องเรียน แล้วยังเป็นพี่เลี้ยงที่สามารถสอนวิชาชีวิตได้อีก ทั้ง 2 ข้อดีของครูวัยรุ่น…

5 เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี ทำอย่างไร? ให้ศิษย์รักในยุค 4.0

5 เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี ทำอย่างไร? ให้ศิษย์รักในยุค 4.0

               เนื่องจากอาชีพ “คุณครู” เป็นอาชีพข้าราชการที่หลายคนใฝ่ฝัน อาจจะด้วยเงินเดือนที่สูงและสวัสดิการที่มั่นคง ซึ่งทุกคนสามารถประกอบอาชีพครูได้เพียงเรียนจบชั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ทว่าบางคนจบปริญญาตรีในสายวิชาอื่น ๆ ก็สามารถเรียนต่อวุฒิครูได้เช่นกัน แต่ทราบไหมคะ…? ทุกคนสามารถเป็นครูได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นครูได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งความสำเร็จในการเป็นครูของทุกคนแตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วคือการ “พาศิษย์ไปให้ถึงฝัน” ยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมาก และคุณครูก็มีอิทธิพลต่อการเรียนของนักเรียน ดังนั้นคุณครูยุคใหม่ควรอ่าน 5 เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี ดังนี้ แนะนำ เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี ให้ลูกศิษย์รัก สอนให้นักเรียนทำงานเป็น การเรียนการสอนอย่าสอนแค่ให้นักเรียนเข้าใจหรือสอนให้นักเรียนแค่รู้เพื่อนำไปสอบ ทว่าต้องสอนให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียนจึงจะเกิดประโยชนสูงสุด สอนให้นักเรียนมองโลกของความเป็นจริง การสอนนักเรียนที่ดีควรสอนบนพื้นฐานของความเป็นจริงและสอดแทรกข้อคิดที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน เช่น  การยกตัวอย่างสถานการณ์การจำลองในชีวิตประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งในข้อนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของ เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี เลยก็ว่าได้ ครูต้องทันโลก ปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ครูต้องเป็นดุจสายน้ำควรลื่นไหลแต่ไม่อ่อนแอ การเรียนการสอนก็เช่นกัน ควรปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย เข้าใจนักเรียนอย่างแท้จริง คุณครูบางท่านเกิดและเรียนในยุคอดีตผ่านไม้เรียวมานับไม่ถ้วน แต่เด็กสมัยใหม่จะสอนด้วยเหตุและผล สำคัญ! ต้องมีการทำโทษอย่างสร้างสรรค์หากจำเป็นต้องทำโทษนักเรียน ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ การที่คุณครูรู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวโยงในการสอน คือ เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี ที่ทุกคนควรปฏิบัติอย่างยิ่ง…

การประเมิน วิชาชีพ “ครูในฟินแลนด์” ยังมีคุณค่าต่อสังคม

การประเมิน วิชาชีพ “ครูในฟินแลนด์” ยังมีคุณค่าต่อสังคม

วิชาชีพครูยังคงมีคุณค่าในสังคม ครูพบว่าโรงเรียนในฟินแลนด์มีจิตวิญญาณของชุมชนที่ดี อย่างไรก็ตาม ครูในฟินแลนด์ ไม่ค่อยพอใจกับสภาพแวดล้อมในการทำงานมากกว่า แต่ก่อนรายงาน OECD TALIS (การสำรวจการเรียนการสอนระหว่างประเทศ) การสำรวจซึ่งรวม 48 ประเทศยังบอกด้วยว่าครูไม่สนุกกับการทำงานมากเท่าที่เคยเป็นมาอีกต่อไปข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการอ้างการสำรวจว่าเป็นรายงานความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปงานธุรการและต้องปรับการสอนให้เข้ากับความต้องการของเด็กและเยาวชนที่ต้องการการสนับสนุนเป็นพิเศษเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับครู ครูในฟินแลนด์ ยังมีคุณค่าต่อสังคม ผลการวิจัยระดับประเทศของ TALIS 2018 (การสำรวจการเรียนการสอนระหว่างประเทศ) ได้รับการตีพิมพ์เป็นสองส่วน นี่คือผลการศึกษาส่วนที่สอง ผลการวิจัยทำให้ทราบถึงสภาพการทำงานของครูและผู้นำโรงเรียนและประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนของโรงเรียนของตนเองอย่างไร ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาประมาณ 2,850 คนและผู้นำโรงเรียน 150 คนเข้าร่วมการศึกษาในฟินแลนด์และในระดับนานาชาติมีครูโรงเรียนมัธยมประมาณ 160,000 คนและผู้นำโรงเรียน 9,400 คนเข้าร่วมในการศึกษานี้ ข้อมูลถูกรวบรวมในฤดูใบไม้ผลิ 2018 แต่ละประเทศที่เข้าร่วมอาจใช้ผลลัพธ์ในการพัฒนานโยบายการศึกษาของตนเอง แอนนิก้า ซาริกโก้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมกล่าวว่าการสำรวจของ TALIS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็งและความท้าทายของระบบการศึกษาของฟินแลนด์ นี่เป็นสิ่งสำคัญและช่วยให้เราขับเคลื่อนการทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของเราโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย โรงเรียนส่งเสริมการทำงานร่วมกันมากกว่า แต่ก่อน การทำงานเป็นทีมแบบร่วมมือกันในการสอนและการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมมือมืออาชีพกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นในหมู่ครูในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ครูไว้วางใจซึ่งกันและกันและโรงเรียนสนับสนุนให้ทุกคนแสดงความคิดริเริ่ม การแบ่งปันความรับผิดชอบเป็นส่วนสำคัญของโรงเรียน อย่างไรก็ตามผลการสำรวจพบว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อปรับปรุงความรู้สึกของชุมชนในฟินแลนด์ ตัวอย่างเช่นครูในสวีเดนและนอร์เวย์มีความพยายามในการทำงานร่วมกันในรูปแบบต่างๆกับครูคนอื่น ๆ มากกว่าที่ครูทำในฟินแลนด์ ครูในฟินแลนด์ ยังรู้สึกว่าพวกเขาได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานของตนโดยเฉลี่ยน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับประเทศอ้างอิงอื่น…