ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รีวิว คณะวิทยาลัยนานานชาติการท่องเที่ยว มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

รีวิว คณะวิทยาลัยนานานชาติการท่องเที่ยว มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

        คุณเคยมีความคิดอยากเรียนใน คณะการท่องเที่ยวนานาชาติหรือไม่ แต่มีความคิดที่ไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหน บทความนี้มีคำตอบมาให้คุณแล้วครับ บาความนี้จะเป็นการรีวิวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน คณะวิทยาลัยนานานชาติการท่องเที่ยว มรส. ครับ เราจะมาตอบคำถามหลักๆเกี่ยวกับคณะนี้กันครับ เราไปทำความรู้จักกับคณะที่ว่านี้กันเลยครับ ทำความรู้จัก คณะวิทยาลัยนานานชาติการท่องเที่ยว มรส.         สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาลัยนานานชาติการท่องเที่ยว มรส. ก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นจำนวนมากได้รู้จักกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติอีกด้วย เราไปทำความรู้จักกับ คณะวิทยาลัยนานานชาติการท่องเที่ยวกันเลยว่าจะมีสาขาอะไรกันบ้าง         วิชาเอกการโรงแรม         วิชาเอกการท่องเที่ยว         วิชาเอกธุรกิจการบิน         สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สำหรับคนที่ตั้งใจจะเรียนในคณะที่ว่านี้จะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดี แต่งตัวดี เพราะคุณต้องทำงานพบปะกับลูกค้าอยู่บ่อยครั้ง และที่สำคัญในการทำงานบริการนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการพูดจาก โดยคณะวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นี้คุณจะต้องมีองค์ความรู้ทางด้านภาษาที่หลากหลายอีกด้วย หรือเรียกง่ายๆก็คือ หลักสูตรของคณะนี้จะเรียนในเรื่องของการบริการ บุคลิกกภาพ การพูดจา และในเรื่องของการใช้ภาษากับชาวต่างชาติ แต่ คณะวิทยาลัยนานานชาติการท่องเที่ยว มรส. นี้จะเห็นได้ว่าผู้ที่สนใจจะน้อยกว่าผู้ที่สนใจในคณะ ครุศาสตร์ หรือคณะนิติศาสตร์ ครับ และสำหรับรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างองค์ความรู้ให้กับคนที่สนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี้ครับ        …

คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รีวิว คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

        สวัสดีดีครับหากคุณหากคุณเป็นคนที่เพิ่งจบปริญญาตรีมาแล้วมีความคิดที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทเราก็ขอแนะนำ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับคณะบัณฑิตวิทยาลัย  เพราะบทความนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่จบปริญญาตรีใหม่ๆแล้วอยากเรียนต่อในระดับปริญญาโท เพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. ที่เปิดสอนระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส.       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ        หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น         หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. ก็จะมีประมาณนี้ครับ เพราะถ้าคุณศึกษาในระดับปริญญาตรีจบแล้วก็คงไม่ต้องพูดถึงความตั้งใจศึกษาครับ เพราะแน่นอนเลยว่าคุณนั้นมีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพื่อที่จะประกอบอาชีพนั้นความตั้งใจก็เป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นเพราะการที่เราจะประสบความสำเร็จได้ก็มักเริ่มต้นจากความคิดอยู่แล้ว การเลือกที่จะศึกษาต่อนั่นเป็นเพียงแค่ขั้นบันไดที่จะพาเราใกล้ความสำเร็จเท่านั้นเอง เราจึงต้องมีความคิดเพื่อที่เราจะได้ประสบความสำเร็จในการศึกษา           แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนที่คิดเป็นหรือไม่ และในส่วนของเรื่อง คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก็มีประมาณเท่านี้ หากคุณพร้อมเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วลองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฝากอนาคตเอาไว้ที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเอาไว้ได้ครับ เพราะส่วนใหญ่คนที่เรียนจบมาถ้าไม่เกี่ยงงานมีความขยัน มีความอดทนต่องาน…

รีวิว คณะวิทยาการจัดการ มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

รีวิว คณะวิทยาการจัดการ มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

        คุณกำลังมองหามหาลัยอยู่หรือไม่ คุณอยากเรียนในคณะและสาขาอะไร หรือหากคุณอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในคณะวิยาการจัดการ แล้วล่ะก็บทความนี้ช่วยในการตัดสินใจของคุณได้ เพราะบทความนี้จะเป็นการรีวิว คณะวิทยาการจัดการ มรส. ว่าในคณะนี้มีสาขาอะไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เราไปทำความรู้จักกับสาขาในคณะวิทยาการจัดการ กันก่อนเลยครับ ทำความรูจัก คณะวิทยาการจัดการ มรส. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ                               วิชาเอกการตลาด                               วิชาเอกการจัดการทั่วไป                               วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์                               วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ                สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร                สาขาวิชาการจัดโลจิสติกส์                สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                สาขาวิชาธุรกิจเกษตร                สาขาธุรกิจอาหาร                สาขาวิชาการการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต               …

รีวิว คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

รีวิว คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

        หากคุณกำลังมองหามหาลัยอยู่ เราขอแนะนำ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและหากคุณกำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกเรียนคณะอะไร บทความนี้มีคำตอบมาให้คุณครับ บทความนี้จะเป็นการรีวิวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับ เพราะเราหวังว่าบทความนี้อาจจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยในการเลือกที่เรียนและคณะที่ชื่นชอบ เราไปทำความรู้จักกันเลยว่า คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. นี้มีสาขาอะไรน่าสนใจบ้าง คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. สาขาที่น่าสนใจมีดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล         วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         วิชาเอกมัลติมีเดีย สาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์         วิชาเอกสาธารณะสุขชุมชน         วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอมภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต        วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม         สำหรับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. นี้ก็ถือว่าเป็นคณะที่มีสาขาให้เลือกเรียนได้หลายหลายมากครับ แต่อย่างที่เรารู้กันดีว่าการได้รับการศึกษาในคณะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว ต้องมีทั้งความเก่ง ความอดทนความตั้งใจมากพอสมควร เพราะในคณะนี้หลักสูตรจะอยู่ในด้านของการลงมือทำจริงมากกว่าการเรียนทฤษฎี เพราะผู้ที่จบมาจากคณะนี้ต้องมีความรู้ที่หลายหลายจึงต้องฝึกการทดลองอยู่เป็นประจำ…

รีวิว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รีวิว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตอบคำถามที่คุณสงสัย

        คุณอยากรู้หรือไม่ว่ามีมหาลัยอะไรบ้างที่เปิดรับนักศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ และในคณะนี้มีสาขาใดบ้าง บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน คณะพยาบาลศาสตร์ เราไปทำความรู้จักกับคณะนี้กันครับ ทำความรู้จัก คณะพยาบาลศาสตร์ SRU         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นอีกหนึ่งที่ที่เปิดการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ แต่สำหรับหลักสูตรของคณะนี้จะมีแค่สาขาเดียวก็คือ พยาบาลศาสตร์ แต่ในการเรียนคณะนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดครับ เพราะสำหรับคนที่สนใจจะเรียนที่คณะต้องมีทั้งความอดทนกับงานและมีความรู้พอสมควรครับ เพราะอย่างที่บอกว่าแต่ละคณะนั้นมีควาทยากที่แตกต่างกันผู้ที่สนใจที่จะศึกษาจึงต้องมีความชื่นชอบในคณะนั้นๆครับ แต่ขอแน่นย้ำไว้นะครับว่าบทความนี้เป็นแค่การรีวิว คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเท่านั้นไม่ได้เปรียบเทียบกับคณะและมหาลัยอื่นๆ         สำหรับผมแล้วการเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ ก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยครับ จบมาก็มีงานทำมีงานรอบรับไม่ตกงาน สวัสดิการก็มั่นคง แถมยังได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหลายๆท่านอีกด้วย แต่งสวัสดิการที่ว่านี้ก็ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยเช่นกันครับ เราจึงขอแนะนำคุณหากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังมองหามหาลัยอยู่หรือเป็นที่ชอบการช่วยเหลือผู้อื่นเราก็ขอแนะนำคณะพยาบาลศาสตร์ ครับ เพราะคนส่วนใหญ่ก็อยากประกอบอาชีพพยาบาลกัน คุณบองเปิดใจอ่านบทความนี้และลองเข้ามาเป็นสมาชิกในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับคณะพยาบาลศาสตร์ เพราะบางทีอนาคตของคุณอาจจะอยู่ที่เราก็ได้ครับ ในสาขาวิชานี้หากมีการตั้งใจเรียนก็ไม่ยากจนเกินไปครับ เพราะถ้าหากคุณจบในสาขาพยาบาลศาสตร์ นี้คุณก็จะได้รับสวัสดิการมากมาย และในการแนะนำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับ แต่สำคัญที่สุดก็คือการตั้งใจศึกษาครับเพราะจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตครับ ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับการอ่านหนังสือ การสอบ ข่าวการศึกษา ได้ที่นี้ แนะนำ รีวิว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี น่าเรียน

รีวิว คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คำถามที่คุณสงสัย มีคำตอบที่นี้

        สวัสดีครับหากคุณเป็นอีกหนึ่งท่สนที่กำลังมองหาคณะที่อยากเรียนอยู่ หรือกำลังมองหามหาลัยที่สามารถสร้างอนาคตคุณได้ บทความนี้จะมาพาคุณไปทำความรู้จักกับ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับคณะครุศาสตร์ เราไปทำความรู้จักกับคณะนี้กันเลย คุณอยากรู้หรือยังว่า คณะครุศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไรและมีสาขาอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยครับ ทำความรู้จัก คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี         สำหรับ คณะครุศาสตร์ เป็นคณะสำหรับคนที่สนใจในการเรียนทางด้านวิชาชีพครู ชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่น หรือชอบที่จะให้ความรู้กับใครหลายคน เราก็ขอแนะนำคณะครุศาสตร์ครับ เพราะจบออกมาแล้วเราจะมีงานรองรับอย่างแน่นอนคณะครุศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะที่มีคนสนใจที่จะเรียนเป็นจำนวนมาก เราไปดูกันเลยว่าคณะนี้มีสาขาอะไรบ้าง         การศึกษาประถมวัย         คณิตศาสตร์         ภาษาอังกฤษ         วิทยาศาสตร์ทั่วไป         ภาษาไทย         ศิลปศึกษา         สังคมศึกษา         คอมพิวเตอร์ศึกษา         ฟิสิกส์         เคมี         การประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ก็มีสาขาให้เราได้เลือกเรียนประมาณนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับคุณนั้นเป็นคนที่ชอบสาขาอะไรก็สามารถเข้าศึกษาตามสาขาที่เราถนัดได้เลยครับ เพราะในคณะครุศาสตร์ ไม่ว่าจะเรียนสาขาไหนคุณก็จะได้รับข้าราชการเป็นครูอยู่แล้ว สำหรับมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่พร้อมเปิดโอกาสให่คุณได้รับความรู้ภายในรั้วมหาลัยแห่งนี้และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปสอนกับคนรุ่นหลังต่อไป        …

รีวิว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รีวิว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

        สวัสดีครับทุกๆ ท่าน หากคุณเป็นอีกหนึ่งท่านที่กำลังมองหาทางเลือกทางการศึกษา มองหาคณะที่คุณกำลังสนใจ และบทความนี้จะเป็น การรีวิวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกันครับ เพราะความรู้ที่ผมได้นำมาเล่าผ่านบทความนี้เป็นความรู้ที่มาจากการเข้าอบรมราชภัฏสุราษฎร์ธานีแคมป์ปิ้งครับ ผมมันใจว่าความรู้ที่ผมได้รับมานั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ตั้งใจที่จะ เรียนต่อใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครับเราไปทำความรู้จักกับคณะนี้กันเลยครับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลายสาขาทำให้เราเลือกเรียนได้ตามความถนัดของเราเลยครับ โดยสาขาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะประกอบไปด้วย สาขาวิชาการและการจัดการวัฒนธรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพ่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสำหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็จะมีสาขาให้เลือกเรียนตามความถนัดประมาณนี้ครับ เพราะมีผู้สนใจในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นี้มักจะมีข้อสงสัยว่ามีสาขาอะไรบ้าง หรือจบสาขานี้แล้วจะประกอบอาชีพอะไร สำหรับคณะนี้จบออกมาแล้วเราจะเลือกประกอบอาชีพได้หลายทางมากครับ เช่นบรรณาธิการ บรรณารักษ์ นักเขียน หรือแม้กระทั้งครูสอนภาษาก็สามารถเป็นได้ครับแต่ต้องไปเรียนต่ออีกหนึ่งปีเพื่อให้ได้ปริญญาในหลักสูตรครู 5 ปีครับ แล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังที่จะเข้ามาสู่รั้วมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และฝากอนาคตไว้กับราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพราะสำหรับผมแล้วการตกงานจะไม่มีทางเกิดขึ้นหากเราเป็นคนขยันไม่เลือกงาน         สำหรับผมแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของผมในตอนนี้เพราะคนที่รักงานอิสระอย่างผมเหมาะกับคณะและสาขานี้ที่สุด เพราะจะทำให้เราประกอบอาชีพที่เรารักได้อย่างมีความสุข…

รีวิว คณะนิติศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รีวิว คณะนิติศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับทุกคำถาม ที่คุณสงสัย

        สวัสดีครับทุกๆท่าน หากคุณเป็นคนที่รักในความยุติธรรมและชอบช่วยเหลือคนแล้วละก็บทความนี้จะมาแนะนำการศึกษาในระดับอุดมศึกษาครับ และมหาลัยที่เรานำมาแนะนำบทความนี้ก็คือ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะที่เราจะพาคุณไปทำความรู้จักก็คือ คณะนิติศาสตร์ โดยคณะนี้มีเพียงแค่สาขาเดียวเท่านั้นก็คือ ทำความรู้จัก คณะนิติศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กันเลย         โดยคณะ คณะนิติศาสตร์ นี้หลักสูตรที่เห็นได้ชัดก็คือการสร้างคนให้อยู่ในจริยธรรมที่ดีงาม โดยจากการรวบรวามข้อมูลออกมาคนที่สนใจในสาขาวิชานี้มีเยอะมากครับ เพราะจบออกมาจะเป็นอัยการ หรือทนายก็ได้ หลักสูตรก็เกี่ยวกับกฎหมายนั้นเองครับ โดยผู้ที่เรียนสาขานี้จะทำหน้าที่สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและทางด้านปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม จึงไม่แปลกที่ข้อมูลออกมาว่าผู้คนที่สนใจใน คณะนิติศาสตร์ นี้มาก็พอๆกับวิชาชีพการเป็นครู แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกครับการที่เราจะอยู่กับมันได้เราต้องมีความรับผิดชอบและความรักในคณะที่เราอยากจะเรียนและขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนอีกด้วย         สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็เป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่ต้อนรับเหล่านักศึกษาที่สนใจที่จะเข้าศึกษาที่มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแห่งนี้สามารถสร้างคุณให้เป็นอัยการในชั้นสูงสุดได้ หรือแม้แต่ ทนายก็สามารถสร้างอนาคตให้คุณได้เพียงแค่คุณตั้งใจศึกษาในคณะนิติศาสตร์ แห่งนี้พร้อมหรือยังที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เส้นทางสู่ความสำเร็จเริ่มต้นขึ้นแล้ว ลองถามตัวเองดูว่า คณะนิติศาสตร์ ไหมที่คุณกำลังตามหามันอยู่ หากคุณมีความตั้งใจที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาในคณะนิติศาสตร์ก็สามารถเข้าศึกษาที่มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ครับ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับมหาลัยครับแต่สำคัญที่ความตั้งใจในการศึกษามากกว่า ติดตามบทความ การศีกษา การศึกษาไทย เคล็ดลับการอ่านหนังสือ การสอบ ข่าวการศึกษา ได้ที่นี้ แนะนำ 3 คณะที่เรียนยากที่สุด ต้องใช้ความพยายามและความชอบในการเรียนสูง