ราชภัฏ

รีวิว คณะวิทยาการจัดการ มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

รีวิว คณะวิทยาการจัดการ มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

        คุณกำลังมองหามหาลัยอยู่หรือไม่ คุณอยากเรียนในคณะและสาขาอะไร หรือหากคุณอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในคณะวิยาการจัดการ แล้วล่ะก็บทความนี้ช่วยในการตัดสินใจของคุณได้ เพราะบทความนี้จะเป็นการรีวิว คณะวิทยาการจัดการ มรส. ว่าในคณะนี้มีสาขาอะไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เราไปทำความรู้จักกับสาขาในคณะวิทยาการจัดการ กันก่อนเลยครับ ทำความรูจัก คณะวิทยาการจัดการ มรส. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ                               วิชาเอกการตลาด                               วิชาเอกการจัดการทั่วไป                               วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์                               วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ                สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร                สาขาวิชาการจัดโลจิสติกส์                สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                สาขาวิชาธุรกิจเกษตร                สาขาธุรกิจอาหาร                สาขาวิชาการการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต               …

รีวิว คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

รีวิว คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

        หากคุณกำลังมองหามหาลัยอยู่ เราขอแนะนำ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและหากคุณกำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกเรียนคณะอะไร บทความนี้มีคำตอบมาให้คุณครับ บทความนี้จะเป็นการรีวิวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับ เพราะเราหวังว่าบทความนี้อาจจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยในการเลือกที่เรียนและคณะที่ชื่นชอบ เราไปทำความรู้จักกันเลยว่า คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. นี้มีสาขาอะไรน่าสนใจบ้าง คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. สาขาที่น่าสนใจมีดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล         วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         วิชาเอกมัลติมีเดีย สาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์         วิชาเอกสาธารณะสุขชุมชน         วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอมภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต        วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม         สำหรับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. นี้ก็ถือว่าเป็นคณะที่มีสาขาให้เลือกเรียนได้หลายหลายมากครับ แต่อย่างที่เรารู้กันดีว่าการได้รับการศึกษาในคณะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว ต้องมีทั้งความเก่ง ความอดทนความตั้งใจมากพอสมควร เพราะในคณะนี้หลักสูตรจะอยู่ในด้านของการลงมือทำจริงมากกว่าการเรียนทฤษฎี เพราะผู้ที่จบมาจากคณะนี้ต้องมีความรู้ที่หลายหลายจึงต้องฝึกการทดลองอยู่เป็นประจำ…

รีวิว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รีวิว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตอบคำถามที่คุณสงสัย

        คุณอยากรู้หรือไม่ว่ามีมหาลัยอะไรบ้างที่เปิดรับนักศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ และในคณะนี้มีสาขาใดบ้าง บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน คณะพยาบาลศาสตร์ เราไปทำความรู้จักกับคณะนี้กันครับ ทำความรู้จัก คณะพยาบาลศาสตร์ SRU         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นอีกหนึ่งที่ที่เปิดการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ แต่สำหรับหลักสูตรของคณะนี้จะมีแค่สาขาเดียวก็คือ พยาบาลศาสตร์ แต่ในการเรียนคณะนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดครับ เพราะสำหรับคนที่สนใจจะเรียนที่คณะต้องมีทั้งความอดทนกับงานและมีความรู้พอสมควรครับ เพราะอย่างที่บอกว่าแต่ละคณะนั้นมีควาทยากที่แตกต่างกันผู้ที่สนใจที่จะศึกษาจึงต้องมีความชื่นชอบในคณะนั้นๆครับ แต่ขอแน่นย้ำไว้นะครับว่าบทความนี้เป็นแค่การรีวิว คณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเท่านั้นไม่ได้เปรียบเทียบกับคณะและมหาลัยอื่นๆ         สำหรับผมแล้วการเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ ก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยครับ จบมาก็มีงานทำมีงานรอบรับไม่ตกงาน สวัสดิการก็มั่นคง แถมยังได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหลายๆท่านอีกด้วย แต่งสวัสดิการที่ว่านี้ก็ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยเช่นกันครับ เราจึงขอแนะนำคุณหากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังมองหามหาลัยอยู่หรือเป็นที่ชอบการช่วยเหลือผู้อื่นเราก็ขอแนะนำคณะพยาบาลศาสตร์ ครับ เพราะคนส่วนใหญ่ก็อยากประกอบอาชีพพยาบาลกัน คุณบองเปิดใจอ่านบทความนี้และลองเข้ามาเป็นสมาชิกในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับคณะพยาบาลศาสตร์ เพราะบางทีอนาคตของคุณอาจจะอยู่ที่เราก็ได้ครับ ในสาขาวิชานี้หากมีการตั้งใจเรียนก็ไม่ยากจนเกินไปครับ เพราะถ้าหากคุณจบในสาขาพยาบาลศาสตร์ นี้คุณก็จะได้รับสวัสดิการมากมาย และในการแนะนำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับ แต่สำคัญที่สุดก็คือการตั้งใจศึกษาครับเพราะจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตครับ ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับการอ่านหนังสือ การสอบ ข่าวการศึกษา ได้ที่นี้ แนะนำ รีวิว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี น่าเรียน

รีวิว คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คำถามที่คุณสงสัย มีคำตอบที่นี้

        สวัสดีครับหากคุณเป็นอีกหนึ่งท่สนที่กำลังมองหาคณะที่อยากเรียนอยู่ หรือกำลังมองหามหาลัยที่สามารถสร้างอนาคตคุณได้ บทความนี้จะมาพาคุณไปทำความรู้จักกับ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับคณะครุศาสตร์ เราไปทำความรู้จักกับคณะนี้กันเลย คุณอยากรู้หรือยังว่า คณะครุศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไรและมีสาขาอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยครับ ทำความรู้จัก คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี         สำหรับ คณะครุศาสตร์ เป็นคณะสำหรับคนที่สนใจในการเรียนทางด้านวิชาชีพครู ชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่น หรือชอบที่จะให้ความรู้กับใครหลายคน เราก็ขอแนะนำคณะครุศาสตร์ครับ เพราะจบออกมาแล้วเราจะมีงานรองรับอย่างแน่นอนคณะครุศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะที่มีคนสนใจที่จะเรียนเป็นจำนวนมาก เราไปดูกันเลยว่าคณะนี้มีสาขาอะไรบ้าง         การศึกษาประถมวัย         คณิตศาสตร์         ภาษาอังกฤษ         วิทยาศาสตร์ทั่วไป         ภาษาไทย         ศิลปศึกษา         สังคมศึกษา         คอมพิวเตอร์ศึกษา         ฟิสิกส์         เคมี         การประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ก็มีสาขาให้เราได้เลือกเรียนประมาณนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับคุณนั้นเป็นคนที่ชอบสาขาอะไรก็สามารถเข้าศึกษาตามสาขาที่เราถนัดได้เลยครับ เพราะในคณะครุศาสตร์ ไม่ว่าจะเรียนสาขาไหนคุณก็จะได้รับข้าราชการเป็นครูอยู่แล้ว สำหรับมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่พร้อมเปิดโอกาสให่คุณได้รับความรู้ภายในรั้วมหาลัยแห่งนี้และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปสอนกับคนรุ่นหลังต่อไป        …

รีวิว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รีวิว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

        สวัสดีครับทุกๆ ท่าน หากคุณเป็นอีกหนึ่งท่านที่กำลังมองหาทางเลือกทางการศึกษา มองหาคณะที่คุณกำลังสนใจ และบทความนี้จะเป็น การรีวิวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกันครับ เพราะความรู้ที่ผมได้นำมาเล่าผ่านบทความนี้เป็นความรู้ที่มาจากการเข้าอบรมราชภัฏสุราษฎร์ธานีแคมป์ปิ้งครับ ผมมันใจว่าความรู้ที่ผมได้รับมานั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ตั้งใจที่จะ เรียนต่อใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครับเราไปทำความรู้จักกับคณะนี้กันเลยครับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลายสาขาทำให้เราเลือกเรียนได้ตามความถนัดของเราเลยครับ โดยสาขาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะประกอบไปด้วย สาขาวิชาการและการจัดการวัฒนธรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพ่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสำหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็จะมีสาขาให้เลือกเรียนตามความถนัดประมาณนี้ครับ เพราะมีผู้สนใจในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นี้มักจะมีข้อสงสัยว่ามีสาขาอะไรบ้าง หรือจบสาขานี้แล้วจะประกอบอาชีพอะไร สำหรับคณะนี้จบออกมาแล้วเราจะเลือกประกอบอาชีพได้หลายทางมากครับ เช่นบรรณาธิการ บรรณารักษ์ นักเขียน หรือแม้กระทั้งครูสอนภาษาก็สามารถเป็นได้ครับแต่ต้องไปเรียนต่ออีกหนึ่งปีเพื่อให้ได้ปริญญาในหลักสูตรครู 5 ปีครับ แล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังที่จะเข้ามาสู่รั้วมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และฝากอนาคตไว้กับราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพราะสำหรับผมแล้วการตกงานจะไม่มีทางเกิดขึ้นหากเราเป็นคนขยันไม่เลือกงาน         สำหรับผมแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของผมในตอนนี้เพราะคนที่รักงานอิสระอย่างผมเหมาะกับคณะและสาขานี้ที่สุด เพราะจะทำให้เราประกอบอาชีพที่เรารักได้อย่างมีความสุข…