ระบบการศึกษาฟินแลนด์

การศึกษาฟินแลนด์ แนวทางการศึกษาที่ดี ไม่เน้นให้เด็กเรียนหนัก

การศึกษาฟินแลนด์ แนวทางการศึกษาที่ดี ไม่เน้นให้เด็กเรียนหนัก

นอกจากแบรนด์  Marimekko, Nokia, Moomin, และฤดูร้อนที่ไม่มีความมืดมิด ฟินแลนด์ยังเป็นที่รู้จักในด้านความเป็นเลิศด้านการศึกษา ในปี 1968 ประเทศในยุโรปเหนือได้ผ่านการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ ในทศวรรษต่อ ๆ มานักเรียนชาวฟินแลนด์ได้รับผลเฉลี่ยสูงสุดหรือใกล้เคียงที่สุดในโครงการประเมินผลนักศึกษานานาชาติ International Student Assessment  (Pisa) อย่างสม่ำเสมอ ระบบ การศึกษาฟินแลนด์ ไม่ได้มุ่งหวังที่ต้องการเป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก แต่ประเทศได้มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้มากกว่าการสอบไล่ และเน้นที่ทุกคนต้องมีความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา การศึกษาฟินแลนด์แนวทางการศึกษาที่ดี ในการประชุมประจำปีของ Educa เพื่อการพัฒนาครูมืออาชีพ เคิร์สตี้ เวสต์ฟาเล่น เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อปีที่แล้วพูดคุยกับ Life เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ การศึกษาฟินแลนด์ แนวทางการศึกษาที่ดีที่สุดในการนำมาปฏิรูปการศึกษาและสิ่งที่ประเทศไทยสามารถเรียนรู้ได้ เราควรเปิดให้เรียนฟรีตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย ทุกคนได้รับการศึกษาคุณภาพสูงเหมือนกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ไม่มีความแตกต่างระหว่างโรงเรียน – มีเพียงความแตกต่าง 5% ระหว่างโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุด การศึกษาฟินแลนด์ และการศึกษาทั่วโลก เรามีเส้นทางการเรียนรู้ในสายสามัญและสายอาชีพเหมือนกับไทย สายสามัญมักจะถูกได้รับการยกย่องว่าคนที่จบสายนี้จัดว่าเป็นหัวกะทิเช่นเดียวกับที่ไทย แต่ว่าบัณฑิตส่วนมากจบออกมาไม่มีงานทำ ด้านอาชีวศึกษานั้นไม่ได้ถูกเหลียวแลเลย แต่ในปัจจุบันคนที่เก่งในสายอาชีพก็สามารถทำเงินเดือนที่ดี และสามารถกลับไปเรียนต่อในสายสามัญหรือระดับปริญญาตรีได้ต่อตามที่พวกเขาต้องการ ซึ่งการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ประมาณ…