ระบบการศึกษาที่ดี

4 ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์ ประเทศที่ติดอันดับ 3 ระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก

4 ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์ ประเทศที่ติดอันดับ 3 ระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก

“สิงคโปร์” ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ใกล้บ้านเรา ซึ่งระบบการศึกษาของสิงคโปร์ดีมาก ดังนั้นสิงคโปร์จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับเด็กไทยที่สนใจจะเรียนต่อต่างประเทศ ควรลองหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ เพราะ ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์ เอื้อในการศึกษาต่อมากมาย ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์ ประเทศที่มีระบบการศึกษาดี ติดอันดับโลก ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์กำลังจะยกเลิกการสอบในระดับชั้นต่าง ๆ ในสิงคโปร์ได้เตรียมการจะยกเลิกการสอบของเด็กที่เรียนในหลายระดับชั้น โดยจะใช้ผลรายงานการวัดการเรียนรู้จากครูผู้สอน เพราะเขาเห็นว่าเด็กจะไม่ค่อยมีความสุขหากเอาแต่มุ่งไปที่การทำเกรด เด็กจะกดดันและเครียดจนเกินไป ซึ่งสิ่งที่สำคัญกว่าเกรดที่ดีก็คือความสุขและการรู้จักเรียนรู้การใช้ชีวิตนั่นเอง ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์ได้ใช้ภาษาอังกฤษ แม้ว่าภาษาราชการของสิงคโปร์จะมีมากถึง  4  ภาษา  คือ  ภาษาอังกฤษ  จีนกลาง  มลายู  และทมิฬ  แต่เด็ก ๆ ก็จะพูดภาษาอังกฤษกันเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อได้เรียนที่สิงคโปร์เด็กจึงมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์จะเข้มข้น ระบบการศึกษาของสิงคโปร์จะเข้มข้น มีความเอาจริงเอาจัง เน้นการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับของนานาชาติว่าได้มาตรฐานสากล  โดยเฉพาะการเรียนที่เด็กสามาถนำไปประยุกต์ใช้ในแขนงต่าง ๆ ได้จริง ข้อดีของการศึกษาสิงคโปร์การศึกษาในระดับต่าง ๆ แยกออกเป็นระดับได้ ดังต่อไปนี้ ระดับประถม : เมื่อจบชั้น ป. 6  จะต้องทำข้อสอบ…

การศึกษาฟินแลนด์ แนวทางการศึกษาที่ดี ไม่เน้นให้เด็กเรียนหนัก

การศึกษาฟินแลนด์ แนวทางการศึกษาที่ดี ไม่เน้นให้เด็กเรียนหนัก

นอกจากแบรนด์  Marimekko, Nokia, Moomin, และฤดูร้อนที่ไม่มีความมืดมิด ฟินแลนด์ยังเป็นที่รู้จักในด้านความเป็นเลิศด้านการศึกษา ในปี 1968 ประเทศในยุโรปเหนือได้ผ่านการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ ในทศวรรษต่อ ๆ มานักเรียนชาวฟินแลนด์ได้รับผลเฉลี่ยสูงสุดหรือใกล้เคียงที่สุดในโครงการประเมินผลนักศึกษานานาชาติ International Student Assessment  (Pisa) อย่างสม่ำเสมอ ระบบ การศึกษาฟินแลนด์ ไม่ได้มุ่งหวังที่ต้องการเป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก แต่ประเทศได้มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้มากกว่าการสอบไล่ และเน้นที่ทุกคนต้องมีความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา การศึกษาฟินแลนด์แนวทางการศึกษาที่ดี ในการประชุมประจำปีของ Educa เพื่อการพัฒนาครูมืออาชีพ เคิร์สตี้ เวสต์ฟาเล่น เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อปีที่แล้วพูดคุยกับ Life เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ การศึกษาฟินแลนด์ แนวทางการศึกษาที่ดีที่สุดในการนำมาปฏิรูปการศึกษาและสิ่งที่ประเทศไทยสามารถเรียนรู้ได้ เราควรเปิดให้เรียนฟรีตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย ทุกคนได้รับการศึกษาคุณภาพสูงเหมือนกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ไม่มีความแตกต่างระหว่างโรงเรียน – มีเพียงความแตกต่าง 5% ระหว่างโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุด การศึกษาฟินแลนด์ และการศึกษาทั่วโลก เรามีเส้นทางการเรียนรู้ในสายสามัญและสายอาชีพเหมือนกับไทย สายสามัญมักจะถูกได้รับการยกย่องว่าคนที่จบสายนี้จัดว่าเป็นหัวกะทิเช่นเดียวกับที่ไทย แต่ว่าบัณฑิตส่วนมากจบออกมาไม่มีงานทำ ด้านอาชีวศึกษานั้นไม่ได้ถูกเหลียวแลเลย แต่ในปัจจุบันคนที่เก่งในสายอาชีพก็สามารถทำเงินเดือนที่ดี และสามารถกลับไปเรียนต่อในสายสามัญหรือระดับปริญญาตรีได้ต่อตามที่พวกเขาต้องการ ซึ่งการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ประมาณ…

รู้หรือไม่ ระบบการศึกษาที่ดี ต้องเป็นแบบใด

รู้หรือไม่ ? ระบบการศึกษาที่ดี ต้องเป็นแบบใด

เรื่องของระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน มีการกล่าวถึง หรือถกเถียงกันเป็นอย่างมาก ถึงรูปแบบในการศึกษาหรือระบบการเรียนการสอนที่ดูเหมือนจะไม่ก้าวทันโลก แต่ในขณะที่ผู้คนมากมายทำการถกเถียงเรื่องระบบการศึกษาไทยนั้น เรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่า ระบบการศึกษาที่ดี นั้นต้องเป็นอย่างไร หรือระบบการศึกษาแบบไหนที่เรียกว่าดี ระบบการศึกษาที่ดีต้องเป็นแบบใด ถ้าจะให้กล่าวถึง ระบบการศึกษาที่ดี นั้นเป็นแบบใด ทางเราขอยกตัวอย่างระบบการศึกษาที่ถูกยกย่องว่าเป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดของโลกอย่าง ระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์มาเป็นตัวอย่างดังนี้ เริ่มเข้าเรียน ในช่วงอายุที่เริ่มเข้ารับการเรียนของฟินแลนด์นั้น จะเริ่มในช่วงอายุที่ 7 ปี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็ก ๆ ที่จำเป็นต้องการอิสระ และสามารถเรียนรู้ชีวิตวัยได้เด็กอย่างเต็มที่ เพราะในช่วงวัยก่อน 7 ปีนั้นเด็ก ๆ จะมีการพัฒนาที่ไม่ควรผูกมัดกับการศึกษาภาคบังคับนั่นเอง เวลาเรียน สำหรับชั่วโมงการเรียนในประเทศฟินแลนด์นั้นถือว่ามมี ระบบการศึกษาที่ดี มีการจัดแบ่งเวลาได้อย่างลงตัว โดยที่จะเริ่มเรียนคาบแรกในเวลา 9.00-9.45 น. ซึ่งถือว่าเป็นเวลาไม่เช้ามาก เพราะการตื่นมาเรียนในเวลาที่เช้ามากนั้นจะส่งผลเสียให้กับเด็ก ๆ มากกว่าผลดี โดยในระหว่างคาบเรียนนั้นจะมีเวลาพักให้กับเด็ก ๆ 15-20 นาที และช่วงเวลาเลิกเรียนนั้นจะเป็น 14.00-14.45 น. ซึ่งทำให้เด็ก ๆ นั้นมีเวลาในการทำการบ้านเสริม หรือสามารถใช้เวลาไปกับกิจกรรมต่าง…