ระดับมหาวิทยาลัย

การเรียนมหาวิทยาลัย

การเรียนมหาวิทยาลัย มีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง

          ลืมการเรียน การสอน แบบมัธยมไปได้เลยนะคะ เนื่องจาก การเรียนมหาวิทยาลัย มีรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกับตอนมัธยมอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นเวลาในการเรียน วิชาในการเรียน กิจกรรมในการเรียน ห้องเรียน และ อาจารย์ และ สังคมกลุ่มเพื่อน จะไม่เหมือนในระดับชั้นม.ปลายเลยแม้แต่นิดเดียว การเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ก็เปรียบเสมือนการเข้าสังคมใหม่ วันนี้เราจะมาบอกประสบการณ์รูปแบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเวลาเรียน และ วิชาที่เรียนเป็นต้นค่ะ การเรียนมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร วิชาที่เรียน – อันนี้ก็แล้วแต่คณะที่เราเรียนนะคะ แต่ส่วนใหญ่เราจะต้องเรียนวิชาพื้นฐาน หรือ ว่าวิชามอ ที่เหมือนกันอยู่แล้ว อยากในมัธยมเราอาจจะไม่สามารถเลือกเรียนวิชาที่เราชอบเรียนเองได้ แต่ในการเรียนมหาวิทยาลัยนั้นเราจะต้องจัดตารางสอนตัวเอง เลือกเรียนวิชาที่ตัวเองสนใจและคำนวณหน่วยกิตด้วยตัวเอง เช่นวิชาพื้นที่เราจะต้องเรียนในปี 1 นั้นก็คือวิชาภาษาอังกฤษ และรูปแบบวิชาก็จะแตกต่างไปจากเดิม การเก็บคะแนน – ในการเรียนชั้นมัธยมศึกษานั้น เราอาจจะมีคะแนนสอบในแต่ละครั้งเพียงแค่ 30% หรือ คะแนนเก็บ 50-70 เปอร์เซ็นต์ แต่ในการเรียนมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่หลายวิชาจะแทบไม่มีคะแนนเก็บเลย บางวิชาที่เช็คชื่อก็อาจจะมีคะแนนเข้าห้องให้ 10%  หรือบางวิชาที่มีปฏิบัติการ…

การศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

การศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

การศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด           หากจะพูดถึงเรื่องระบบการศึกษาที่สูงที่สุดในระยะเวลาที่ผ่านมา ก็คงหนีไม่พ้น การศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ก็จริงค่ะ การที่เราได้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นั้นให้อะไรมากกว่าที่เราคิด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษา วิชาต่าง ๆ ที่เราต้องเรียน วิชามอ วิชาเอก ที่ต้องผ่านมาในรั้วมหาวิทยาลัยตลอด 4 ปี ไม่ว่าจะเป็น สังคมเพื่อ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ที่มหาวิทยาลัย ก็ให้อะไรกับเราได้มากมาย เช่นประสบการณ์ แต่วันนี้ นักเขียน จะมายกตัวอย่างในเรื่องของการศึกษา ในตลอดเวลาที่เราศึกษาอยู่ใน 4 ปี               การศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย คือ การศึกษาในระบบสามัญ แต่จะไม่เคร่งเท่ากับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในส่วนของการศึกษาในระดับนี้ ผู้เรียนสามารถ เลือกสาขาวิชา ได้ตามความถนัด ความชอบ และความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในจุดนี้มีมากมายหลายคณะ ยกตัวอย่างเช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์…