มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รีวิว คณะวิทยาลัยนานานชาติการท่องเที่ยว มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

รีวิว คณะวิทยาลัยนานานชาติการท่องเที่ยว มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

        คุณเคยมีความคิดอยากเรียนใน คณะการท่องเที่ยวนานาชาติหรือไม่ แต่มีความคิดที่ไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหน บทความนี้มีคำตอบมาให้คุณแล้วครับ บาความนี้จะเป็นการรีวิวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน คณะวิทยาลัยนานานชาติการท่องเที่ยว มรส. ครับ เราจะมาตอบคำถามหลักๆเกี่ยวกับคณะนี้กันครับ เราไปทำความรู้จักกับคณะที่ว่านี้กันเลยครับ ทำความรู้จัก คณะวิทยาลัยนานานชาติการท่องเที่ยว มรส.         สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาลัยนานานชาติการท่องเที่ยว มรส. ก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นจำนวนมากได้รู้จักกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติอีกด้วย เราไปทำความรู้จักกับ คณะวิทยาลัยนานานชาติการท่องเที่ยวกันเลยว่าจะมีสาขาอะไรกันบ้าง         วิชาเอกการโรงแรม         วิชาเอกการท่องเที่ยว         วิชาเอกธุรกิจการบิน         สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สำหรับคนที่ตั้งใจจะเรียนในคณะที่ว่านี้จะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดี แต่งตัวดี เพราะคุณต้องทำงานพบปะกับลูกค้าอยู่บ่อยครั้ง และที่สำคัญในการทำงานบริการนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการพูดจาก โดยคณะวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นี้คุณจะต้องมีองค์ความรู้ทางด้านภาษาที่หลากหลายอีกด้วย หรือเรียกง่ายๆก็คือ หลักสูตรของคณะนี้จะเรียนในเรื่องของการบริการ บุคลิกกภาพ การพูดจา และในเรื่องของการใช้ภาษากับชาวต่างชาติ แต่ คณะวิทยาลัยนานานชาติการท่องเที่ยว มรส. นี้จะเห็นได้ว่าผู้ที่สนใจจะน้อยกว่าผู้ที่สนใจในคณะ ครุศาสตร์ หรือคณะนิติศาสตร์ ครับ และสำหรับรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างองค์ความรู้ให้กับคนที่สนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี้ครับ        …

คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รีวิว คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

        สวัสดีดีครับหากคุณหากคุณเป็นคนที่เพิ่งจบปริญญาตรีมาแล้วมีความคิดที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทเราก็ขอแนะนำ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับคณะบัณฑิตวิทยาลัย  เพราะบทความนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่จบปริญญาตรีใหม่ๆแล้วอยากเรียนต่อในระดับปริญญาโท เพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. ที่เปิดสอนระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส.       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ        หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น         หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. ก็จะมีประมาณนี้ครับ เพราะถ้าคุณศึกษาในระดับปริญญาตรีจบแล้วก็คงไม่ต้องพูดถึงความตั้งใจศึกษาครับ เพราะแน่นอนเลยว่าคุณนั้นมีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพื่อที่จะประกอบอาชีพนั้นความตั้งใจก็เป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นเพราะการที่เราจะประสบความสำเร็จได้ก็มักเริ่มต้นจากความคิดอยู่แล้ว การเลือกที่จะศึกษาต่อนั่นเป็นเพียงแค่ขั้นบันไดที่จะพาเราใกล้ความสำเร็จเท่านั้นเอง เราจึงต้องมีความคิดเพื่อที่เราจะได้ประสบความสำเร็จในการศึกษา           แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนที่คิดเป็นหรือไม่ และในส่วนของเรื่อง คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก็มีประมาณเท่านี้ หากคุณพร้อมเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วลองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฝากอนาคตเอาไว้ที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเอาไว้ได้ครับ เพราะส่วนใหญ่คนที่เรียนจบมาถ้าไม่เกี่ยงงานมีความขยัน มีความอดทนต่องาน…

รีวิว คณะวิทยาการจัดการ มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

รีวิว คณะวิทยาการจัดการ มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

        คุณกำลังมองหามหาลัยอยู่หรือไม่ คุณอยากเรียนในคณะและสาขาอะไร หรือหากคุณอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในคณะวิยาการจัดการ แล้วล่ะก็บทความนี้ช่วยในการตัดสินใจของคุณได้ เพราะบทความนี้จะเป็นการรีวิว คณะวิทยาการจัดการ มรส. ว่าในคณะนี้มีสาขาอะไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เราไปทำความรู้จักกับสาขาในคณะวิทยาการจัดการ กันก่อนเลยครับ ทำความรูจัก คณะวิทยาการจัดการ มรส. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ                               วิชาเอกการตลาด                               วิชาเอกการจัดการทั่วไป                               วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์                               วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ                สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร                สาขาวิชาการจัดโลจิสติกส์                สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                สาขาวิชาธุรกิจเกษตร                สาขาธุรกิจอาหาร                สาขาวิชาการการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต               …

รีวิว คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

รีวิว คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

        หากคุณกำลังมองหามหาลัยอยู่ เราขอแนะนำ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและหากคุณกำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกเรียนคณะอะไร บทความนี้มีคำตอบมาให้คุณครับ บทความนี้จะเป็นการรีวิวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับ เพราะเราหวังว่าบทความนี้อาจจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยในการเลือกที่เรียนและคณะที่ชื่นชอบ เราไปทำความรู้จักกันเลยว่า คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. นี้มีสาขาอะไรน่าสนใจบ้าง คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. สาขาที่น่าสนใจมีดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล         วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         วิชาเอกมัลติมีเดีย สาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์         วิชาเอกสาธารณะสุขชุมชน         วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอมภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต        วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม         สำหรับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส. นี้ก็ถือว่าเป็นคณะที่มีสาขาให้เลือกเรียนได้หลายหลายมากครับ แต่อย่างที่เรารู้กันดีว่าการได้รับการศึกษาในคณะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว ต้องมีทั้งความเก่ง ความอดทนความตั้งใจมากพอสมควร เพราะในคณะนี้หลักสูตรจะอยู่ในด้านของการลงมือทำจริงมากกว่าการเรียนทฤษฎี เพราะผู้ที่จบมาจากคณะนี้ต้องมีความรู้ที่หลายหลายจึงต้องฝึกการทดลองอยู่เป็นประจำ…