ปริญญาโท

คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รีวิว คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

        สวัสดีดีครับหากคุณหากคุณเป็นคนที่เพิ่งจบปริญญาตรีมาแล้วมีความคิดที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทเราก็ขอแนะนำ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับคณะบัณฑิตวิทยาลัย  เพราะบทความนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่จบปริญญาตรีใหม่ๆแล้วอยากเรียนต่อในระดับปริญญาโท เพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. ที่เปิดสอนระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส.       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ        หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น         หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. ก็จะมีประมาณนี้ครับ เพราะถ้าคุณศึกษาในระดับปริญญาตรีจบแล้วก็คงไม่ต้องพูดถึงความตั้งใจศึกษาครับ เพราะแน่นอนเลยว่าคุณนั้นมีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพื่อที่จะประกอบอาชีพนั้นความตั้งใจก็เป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นเพราะการที่เราจะประสบความสำเร็จได้ก็มักเริ่มต้นจากความคิดอยู่แล้ว การเลือกที่จะศึกษาต่อนั่นเป็นเพียงแค่ขั้นบันไดที่จะพาเราใกล้ความสำเร็จเท่านั้นเอง เราจึงต้องมีความคิดเพื่อที่เราจะได้ประสบความสำเร็จในการศึกษา           แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนที่คิดเป็นหรือไม่ และในส่วนของเรื่อง คณะบัณฑิตวิทยาลัย มรส. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก็มีประมาณเท่านี้ หากคุณพร้อมเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วลองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฝากอนาคตเอาไว้ที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเอาไว้ได้ครับ เพราะส่วนใหญ่คนที่เรียนจบมาถ้าไม่เกี่ยงงานมีความขยัน มีความอดทนต่องาน…