ประโยนช์ของการทำกิจกรรม

ทำความเข้าใจ ประโยนช์ของการทำกิจกรรม

ประโยนช์ของการทำกิจกรรม ระหว่างเรียน มีผลดีอย่างไร

การที่เราได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย หน้าที่หลักๆของเราก็คือการเรียนหนังสือ แต่สิ่งที่ตามมาไม่แพ้กันก็คือ กิจกรรมต่างๆ การเป็นน้องใหม่หรือเฟรชชี่ กิจกรรมจะมีเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการปฐมนิเทศ การรับน้อง การบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งในบางกิจกรรมก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จนทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกเหนื่อยมากๆ เพราะต้องเรียนและทำกิจกรรมควบคู่กัน หากว่าเราบริหารเวลาไม่ดีพอ การทำกิจกรรมก็อาจจะกระทบกับการเรียน จนทำให้ผลการเรียนไม่ดีได้ จนผู้ปกครองหรือน้องๆหลายคนตั้งคำถามว่า ประโยนช์ของการทำกิจกรรม ระหว่างเรียน มีผลดีอย่างไร ? เราจึงมีคำตอบมาให้ผู้อ่านกัน ประโยนช์ของการทำกิจกรรมระหว่างเรียน การบริหารเวลา เมื่อเราต้องเรียนและทำกิจกรรมควบคู่กันไป เราจึงต้องบริหารเวลาให้เหมาะสม โดยการเรียงลำดับความสำคัญ และวัน เวลาที่จะต้องทำล่วงหน้า ซึ่งการบริหารเวลาจะทำให้เราทำทั้งสองอย่างได้เป็นอย่างดี สร้างความเป็นผู้นำ ในบางสถานการณ์ เราต้องแสดงถึงบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือหากเป็นในค่ายอาสา การเป็นผู้นำในผู้อื่นในค่ายมักจะทำให้เรามีประสบการณ์ที่ดี กล้าแสดงออก การทำกิจกรรมทำให้เราได้กล้าคิด กล้าทำและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆให้ผู้อื่นเห็น การเสียสละเพื่อส่วนรวม บางครั้งการทำกิจกรรมทำให้ไม่มีเวลาในการพักผ่อนเหมือนเพื่อนคนอื่น เวลาในการทบทวนเนื้อหาที่เรียนน้อยกว่าผู้อื่น การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น นี้คือ ประโยนช์ของการทำกิจกรรม ที่ทำให้เราได้พบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตา ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก ทำให้เราได้มีทักษะในการเข้าสังคม การทำความรู้จักกับผู้อื่น การสร้างมิตรไมตรีที่ดี การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานทุกอย่างมักจะมีปัญหาเกิดขึ้น…