บังคับ

การบังคับลูกในเรื่องเรียน ความปรารถนาดีของพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ อาจมีผลเสียต่อเด็ก

การบังคับลูกในเรื่องเรียน ความปรารถนาดีของพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ อาจมีผลเสียต่อเด็ก

               ทุกคนล้วนมีความฝันหรืออาชีพที่ตนเองอยากทำ ซึ่งในบางครอบครัวก็เปิดโอกาสให้แก่เด็กๆหรือลูกหลานของพวกเขาได้เดินไปตามความฝันของตนเอง แต่ในบางครอบครัวมีการกำหนดหรือออกคำสั่ง แนวทางในการใช้ชีวิต อาชีพ การเรียน เป็นต้น ซึ่ง การบังคับลูกในเรื่องเรียน นั้นจะทำให้เด็กๆไม่สามารถแสดงศักยภาพ ความสามารถ ความรู้ของตนเองออกมาได้เต็มที่เท่าที่ควร ยิ่งถ้าหากเส้นทางที่ครอบครัวได้ขีดไว้นั้น ไม่ใช่แนวทางความฝันของเด็กๆจะยิ่งทำให้พวกเขารู้สึกแย่ รู้สึกไม่ดี กดดัน และไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตเลย การบังคับลูกในเรื่องเรียน อาจไม่เป็นผลดีต่อเด็ก                การบังคับลูกในเรื่องเรียน ในผู้ใหญ่หลายๆคนมักจะคิดว่าตนเองมีความรู้หรือการใช้ชีวิตที่มากแล้ว พบเจอกับสิ่งต่างๆมามากแล้ว แต่ในปัจจุบันนั้นโลกได้เปลี่ยนไปไกลมากกว่าที่ใครหลายคนจะตามทัน สิ่งต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไป อาชีพต่างๆที่มีมากมายนับไม่ถ้วน ไม่ได้มีเพียงแค่อาชีพที่ผู้ใหญ่ได้คิดเพียงเท่านั้น ซึ่งอาชีพที่ผู้ใหญ่มักจะขีดเส้นหรือชี้นำแนวทางให้แก่เด็ก เช่น ตำรวจ ทหาร ปลัด นายอำเภอ เป็นต้น โดยอาชีพเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพข้าราชการ ที่พ่อแม่หรือครอบครัวมักจะบอกว่าเป็นอาชีพที่ดี เงินเดือนดี สวัสดิการต่างๆเพียบพร้อม เป็นการทำงานที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีทั้งตัวเด็กเองและครอบครัว เป็นที่น่าเชิดหน้าชูตาแก่วงตระกูล อาจจะจริง แต่เราทุกคนควรมองว่าอาชีพทุกอาชีพมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน ให้ความสำคัญต่ออาชีพทุกอาชีพ ไม่ควรเหยียดหรือให้ค่าแต่ละอาชีพไม่เท่ากัน                ในบางครอบครัวอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวที่สืบทอดมาสู่รุ่นต่อรุ่นแล้ว จึงทำให้เด็กๆในครอบครัวจะต้องอาจจะมี การบังคับลูกในเรื่องเรียน หรือการประกอบอาชีพที่สามารถนำไปสู่การสานต่อธุรกิจของทางครอบครัว…