บทสัมภาษณ์เจ้าสัวธนินท์

เจ้าสัวธนินท์ เจ้าของ CP ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการศึกษาของโลกว่า เด็ก 18 ควรจะพร้อมออกสู่ตลาดแรงงานได้แล้ว

เจ้าสัวธนินท์ เจ้าของ CP กล่าว เด็กอายุ 18 ปี ควรพร้อมออกสู่ตลาดแรงงานได้แล้ว

ในโลกยุคดิจิตัลแบบนี้ นักเรียนจะต้องใช้เวลาในการศึกษาที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในชีวิตจริงให้มากขึ้น เพื่อว่าจะได้เป็นการฝึกเรื่องการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีไปในตัว เจ้าสัวธนินท์ เจ้าของ CP คุณธนินท์ เจียรวนนท์ กล่าว จากการให้สัมภาษณ์กับบางกอกโพสต์ ที่ปารีส เขาได้พูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาของโลก ประธานใหญ่องค์กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์กล่าวว่านักเรียนไทยควรใช้เวลาในการเรียนรู้ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยให้ลดน้อยลง โดยเขายังเชื่อว่า เด็กเยาวชนที่อายุ 18 ปีสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้แล้ว แต่ว่าที่ไทยนั้นโดยปกติแล้ววัยรุ่นจะก้าวเข้าสู่แรงงานเมื่อวัย 20 ปีขึ้นไป บทสัมภาษณ์เจ้าสัวธนินท์ เจ้าของ CP เกี่ยวกับการศึกษา เจ้าสัวธนินท์ เจ้าของ CP กล่าวว่าในความคิดเห็นของผมนักเรียนใช้ชีวิตในการเรียนรู้มากเกินไป โดยการเรียนชั้นประถมควรจะลดจำนวนปีการศึกษาลงจาก 6 เหลือ 4 ปี ทำให้ร่นระยะเวลาการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีลงมาได้ และช่วยให้เด็กพร้อมทำงานในอายุเพียงแค่ 18 ปี คุณธนินท์กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ นักเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ศาสตร์จากตัวหนังสือมากเกินไป เพราะว่าพวกเขาทั้งหมดสามารถเรียนรู้ได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ดังนั้นเรื่องของ machine learning และ artificial intelligence จะช่วยให้เรื่องของข้อมูลสารสนเทศ,กาจดจำและการคำนวณได้เร็วขึ้นและขึ้นมากกว่ามนุษย์ ดังนั้นมันไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะต้องใช้วิธีการเรียนรู้แบบเดิมๆ ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยส่วนมากเขาใช้กัน…