ทางเลือกใหม่ของการศึกษา

Home School

Home School ทางเลือกใหม่ของการศึกษาในยุคปัจจุบัน

Home School ทางเลือกใหม่ของการศึกษาในยุคปัจจุบัน ในปัจจุบันระบบการศึกษาไทยได้ถูกกล่าวถึงในหลากหลายแง่มุม แต่แง่มุมหลักที่มีการกล่าวถึงนั่นคือ เรื่องประสิทธิภาพของการศึกษาในระบบสถานที่ หรือโรงเรียนนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับทราบมานั้น หรือจากประสบการณ์โดยตรงของผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาจากห้องเรียนมา จึงทำให้มีการตระหนักถึงรูปแบบการศึกษาอย่าง Home School มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ ทั้งหลายนั้นสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ Home Schoolคืออะไร Home Schoolหรือ การศึกษาจากที่บ้านนั้น ชื่อก็กล่าวได้อย่างตรงตัวอยู่แล้ว ว่าเป็นระบบการเรียนการสอน ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้ปกครองเป็นครูผู้สอน หรือสามารถมีครูพิเศษที่เชี่ยวชาญในหลักสูตรต่าง ๆ มาทำการเรียนการสอนภายในบ้านได้เช่นกัน ซึ่งหลักสูตรการศึกษาภายในบ้านนั้น สามารถเลือกสอนได้อย่างเสรีตามความต้องการ หรือความสนใจของเด็ก โดยจะเป็นการเน้นให้เด็กนั้นได้เรียนรู้ หรือศึกษาสิ่งต่าง ๆ ที่ในห้องเรียนนั้นไม่มี การเรียนแบบ Home Schoolถึงแม้จะแลดูเหมือนเป็นการเรียนตามใจชอบ แต่แท้จริงแล้วการศึกษาแบบนี้มีการแบ่งระดับการเรียนการสอนตามระบบการศึกษาทั่วไป ที่จะมีตั้งแต่ระดับ อนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แต่ระดับอนุปริญญานั้นยังไม่มีการปล่อยระบบการศึกษาแบบ Home Schoolและอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า ถึงแม้จะเห็นว่าการศึกษาแบบนี้เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นความชอบของเด็กโดยเฉพาะ เหมือนกับไม่ได้รับความรู้ด้านวิชาการเสียเท่าไหร่…