ซิ่วไปเรียนไป

ข้อเสียของ การซิ่วไปเรียน

ข้อเสียของ “การซิ่วไปเรียน” แย่กว่าที่ใครหลายๆ คนได้คิดไว้ !

               หลายคนอาจจะงงกับคำว่า “ซิ่วไปเรียน” มันคือ การที่นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในคณะหรือสาขานั้นๆ แต่ไม่ได้รู้สึกชอบหรือใช่ แล้วต้องการที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่ตนเองชอบและใฝ่ฝันใหม่อีกครั้ง โดย การซิ่วไปเรียน นั้นจะต้องมีการเตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปพร้อมกับการเรียนในคณะปัจจุบันด้วย ซึ่งใครหลายๆคนไม่ค่อยเลือกในการซิ่วแบบไปเรียน เพราะมีข้อเสียหลายอย่างมาก ข้อเสียของการซิ่วไปเรียน เหนื่อย การซิ่วไปเรียน จะต้องตื่นไปเรียนพร้อมทั้งอ่านหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่เหนื่อยมากๆ เพราะว่าจะต้องไปเรียนในห้องเรียน มีการบ้านในแต่ละวิชา ต้องวางแผนในการอ่านหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆอีกด้วย โดยปกติการไปเรียนในแต่ละวันก็ทำให้นักศึกษาหมดพลังไปเยอะแล้ว มีเวลาค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับการซิ่วอยู่บ้าน ที่มีเวลาในการเตรียมตัวแบบเต็มที่ในระยะเวลาโดยประมาณ 1 ปี ซึ่งแตกต่างกับ การซิ่วไปเรียน ที่จะต้องทำหลายๆอย่างพร้อมกัน ดังนั้นการวางแผนจะต้องดีที่สุดสำหรับตัวเราเอง ร่างกายรับไม่ไหว ในการเรียนคณะปัจจุบันของเราต้องมีหลายหน้าที่ด้วยกัน พร้อมทั้งที่เราต้องเตรียมตัวในการสอบเข้าในครั้งใหม่อีกด้วย ทำให้เวลาในการพักผ่อนมีน้อยมากๆ บางครั้งอาจจะทำให้รู้สึกเครียด วิตกกังวลไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วย หรืออาจจะทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆได้ ความกดดัน การที่เราเลือกที่จะไปคณะหรือสาขาใหม่ ทำให้คนรอบข้างมักจะตั้งคำถามกับเรา และพยายามที่จะชี้แนะในสิ่งที่พวกเขาคิด ซึ่งคำพูดเหล่านั้นอาจจะทำให้เรารู้สึกท้อแท้ หมดกำลังใจ ไม่สู้ต่อได้ ซึ่งกำลังใจชั้นดีสำหรับเด็กซิ่วก็คือ ครอบครัวที่พร้อมจะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการ เพื่อนที่คอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอ และคนที่สำคัญที่สุดก็คือ…