ชีวิตจริง

ความรู้รอบตัว วิชาที่ได้ใช้จริง

ความรู้รอบตัว เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ เป็นเหมือนวิชาที่ได้นำมาใช้ในชีวิตจริง

               หากพ่อแม่เป็นสื่อกลางให้การส่งเสริมความรู้รอบตัวให้กับลูกของเรา ก็จะทำให้โลกกว้างของการเรียนรู้นั่นเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น จนนำพาไปสู้พื้นฐานของการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา และทำให้เด็กเปิดรับสิ่งที่แปลกใหม่อยู่เสมอ เพราะ ความรู้รอบตัว ก็เหมือนวิชาที่ได้นำมาใช้ในชีวิตจริงเลย แล้วมันจะทำให้มุมมองของเด็กมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในภายภาคหน้าได้อีกโดย ความรู้รอบตัวการเรียนรู้แบบไม่มีวันจบสิ้น                ซึ่งความรู้รอบตัวก็ไม่มีการจำกัดความ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตอลดเวลาแบบไม่มีวันจบสิ้น เหมือนเป็นการต่อยอดให้เขาได้เข้าใจบนโลกกว้างใบนี้มากขึ้น และในบางครั้ง ความรู้รอบตัว ก็ไม่สามารถที่จะหาจากห้องเรียนได้ อีกทั้งไม่เหมือนกับพวกวิชาการทั่วไป เพราะความรู้รอบตัวสามารเรียนรู้ได้จากสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวของเราเอง ไม่ว่าจะเป็น สิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์บริโภคอุปโภค หรือแม้แต่ธรรมชาติที่อยู่ใกล้ ๆ ล้วนนำมาประยุกต์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนได้                อย่างความรู้รอบตัวที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เวลา อาหาร ยารักษาโรค เครื่องยนต์พาหะนะ เชื้อชาติ รวมไปถึงวิถีการดำเนินชีวิตต่าง ๆ ก็สามารถหยิกยกนำมาสอนพวกเขาได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนเลย เพียงเท่านี้พวกเขาก็สนุกการเรียนรู้พร้อมเปิดโลกกว้างพร้อมกับพวกเราแล้ว เหมือนคำที่ว่าครูคนแรกของลูกก็คือพ่อและแม่นั่นเอง                โดยความรู้รอบตัวก็ยังมีมากมายจากนอกบ้านของเรา ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ ได้ไปเรียนรู้กัน เพียงแต่ว่าสถานที่พวกนี้พ่อและแม่หรือผู้ปกครองต้องมีใจร่วมด้วย…