งานราชการ

สอบนายสิบตำรวจ อาชีพในฝันของใครหลายๆคน

ความรู้ดีๆ สิ่งที่ควรรู้ก่อน สอบราชการตำรวจ “สอบนายสิบตำรวจ” (Part 2)

            เรื่องราวของสิ่งที่ควรรู้ก่อน สอบนายสิบตำรวจ ต่อจาก Part 1 ส่วนของ Part 2 จะมาอธิบายถึง เกณฑ์การรับสมัครต่างๆในเบื้องต้นพอเป็นแนวทางให้แก่ทุกท่าน คุณสมบัติภายนอกการสอบนายสิบตำรวจสายงานป้อง ในกรณีรับเพศชาย รับบุคคลภายนอกเพศชาย (หมายถึงชายไทยแท้ที่ไม่ได้เป็นตำรวจ) สถานะโสด ถือวุฒิมัธยมศึกษาปีที่6 , ปวช, กศน.(ได้รับวุฒิก่อนวันปิดรับสมัคร) อายุไม่ต่ำกว่า 18ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน27ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) สูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ในกรณีรับเพศหญิง (นานทีสิบปีหน) รับบุคคลภายนอกเพศหญิง (หมายถึงหญิงไทยแท้ที่ไม่ได้เป็นตำรวจ) สถานะโสด ถือวุฒิมัธยมศึกษาปีที่6 , ปวช, กศน.(ได้รับวุฒิก่อนวันปิดรับสมัคร) อายุไม่ต่ำกว่า 18ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน27ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) สูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร / สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร…