งบการศึกษา

นาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รมต.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เล็งจัดการงบประมาณ 490,000 ให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่า

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเกือบ 490,000 ล้านบาทให้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดในปีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษานาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เชื่อว่าเขาสามารถสร้างความแตกต่างกับเงินนั้น ด้วยการจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเขาเชื่อมั่นว่าจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าเรื่องดังที่วางแผนไว้จะเป็นจริง คำมั่นสัญญานั้นเกี่ยวข้องกับภารกิจงานสามอย่างที่ท้าท้ายก็คือ การปิดช่องว่างของผลการเรียนระหว่างนักเรียนหัวกะทิและนักเรียนด้อยโอกาส, ลดภาระงานของครูและทำให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในแรงงานศตวรรษที่ 21 มากขึ้น รมต.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เชื่อมั่นในการจัดการด้านการศึกษา รมต.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ กล่าวต่อ bangkok post ว่าประเด็นสำคัญคือเราบริหารเงินกันไม่เป็น การใช้จ่ายด้านการศึกษาของรัฐมีค่าใช้จ่ายสูง – ประมาณ 20% ของงบประมาณประจำชาติหรือ แต่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่คือเรามีการบริหารเงินกันอย่างไรมากกว่า มี GDP เพียง 4 เปอร์เซ็นต์ที่นำเข้าสู่กระบวนการศึกษา ปัญหาอีกประการคืองบประมาณของเราไม่ยืดหยุ่นตัวอย่างเช่นเงินเดือนครูและจำนวนเงินที่จัดสรรให้โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน ที่มีการจำกัดจำนวนเงินไว้ตั้งแต่แรกแล้ว ด้วยเหตุนี้ตัวแทนของเราจึงใช้เงินที่ได้รับมาในชีวิตประจำวันและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพน้อยมาก ผมต้องการที่จะเข้าใจปัญหาในระดับรากหญ้าและผมก็เข้าใจปัญหามากขึ้นจากการลงไปดูงานครั้งนี้ และเชื่อว่าปัญหาในภาคการศึกษาเกิดจากการใช้จ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพมากกว่าขาดเรื่องของทรัพยากร รมต.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ กล่าวว่าเขาได้เข้าไปปรับปรุงหลายด้านเท่าที่จะสามารถปรับปรุงได้และด้วยความรู้ทางธุรกิจ เชื่อว่าเขาสามารถปรับปรุงวิธีการที่กระทรวงใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ของภาคการศึกษายกตัวอย่างเงินที่กระทรวงใช้จ่ายทุก ๆ ปีเพื่อให้ทุนแก่โครงการฝึกอบรมครูในปัจจุบัน” เขากล่าว ในแต่ละปีเราจัดสัมมนาฝึกอบรมสำหรับครูทั่วประเทศและเราต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายของที่พักและการเดินทางซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายอาจลดลงหากเราใช้เทคโนโลยีเช่น Facebook Live…