คุณครู

5 เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี ทำอย่างไร? ให้ศิษย์รักในยุค 4.0

5 เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี ทำอย่างไร? ให้ศิษย์รักในยุค 4.0

               เนื่องจากอาชีพ “คุณครู” เป็นอาชีพข้าราชการที่หลายคนใฝ่ฝัน อาจจะด้วยเงินเดือนที่สูงและสวัสดิการที่มั่นคง ซึ่งทุกคนสามารถประกอบอาชีพครูได้เพียงเรียนจบชั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ทว่าบางคนจบปริญญาตรีในสายวิชาอื่น ๆ ก็สามารถเรียนต่อวุฒิครูได้เช่นกัน แต่ทราบไหมคะ…? ทุกคนสามารถเป็นครูได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นครูได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งความสำเร็จในการเป็นครูของทุกคนแตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วคือการ “พาศิษย์ไปให้ถึงฝัน” ยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมาก และคุณครูก็มีอิทธิพลต่อการเรียนของนักเรียน ดังนั้นคุณครูยุคใหม่ควรอ่าน 5 เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี ดังนี้ แนะนำ เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี ให้ลูกศิษย์รัก สอนให้นักเรียนทำงานเป็น การเรียนการสอนอย่าสอนแค่ให้นักเรียนเข้าใจหรือสอนให้นักเรียนแค่รู้เพื่อนำไปสอบ ทว่าต้องสอนให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียนจึงจะเกิดประโยชนสูงสุด สอนให้นักเรียนมองโลกของความเป็นจริง การสอนนักเรียนที่ดีควรสอนบนพื้นฐานของความเป็นจริงและสอดแทรกข้อคิดที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน เช่น  การยกตัวอย่างสถานการณ์การจำลองในชีวิตประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งในข้อนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของ เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี เลยก็ว่าได้ ครูต้องทันโลก ปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ครูต้องเป็นดุจสายน้ำควรลื่นไหลแต่ไม่อ่อนแอ การเรียนการสอนก็เช่นกัน ควรปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย เข้าใจนักเรียนอย่างแท้จริง คุณครูบางท่านเกิดและเรียนในยุคอดีตผ่านไม้เรียวมานับไม่ถ้วน แต่เด็กสมัยใหม่จะสอนด้วยเหตุและผล สำคัญ! ต้องมีการทำโทษอย่างสร้างสรรค์หากจำเป็นต้องทำโทษนักเรียน ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ การที่คุณครูรู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวโยงในการสอน คือ เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี ที่ทุกคนควรปฏิบัติอย่างยิ่ง…

การส่งเสริม พัฒนาการทางสมอง ทั้ง 5 ด้านง่าย ๆ ที่คุณครูไม่ควรพลาด

การส่งเสริม พัฒนาการทางสมอง ทั้ง 5 ด้านง่าย ๆ ที่คุณครูไม่ควรพลาด

               คำว่า “คุณครู” ไม่ได้มีหน้าที่สอนศิษย์ให้เข้าใจในเนื้อหาสาระหรือเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์อย่างเดียว ทว่าความเป็นครูที่ดี ควรเสริมสร้างพัฒนาการในทุก ๆ ด้านของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากนักเรียนไทยใช้เวลาในการอยู่โรงเรียนมากกว่าอยู่บ้าน ใช้ชีวิตทั้งหมดของวันไปกับการเรียน การทำรายงาน การทำการบ้าน เป็นต้น ดังนั้นผู้ปกครองจึงไว้วางใจคุณครู หน้าที่ของครูจริง ๆ แล้วต้องสร้างเด็กทุกคนให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคมได้ โดยไม่มีการแบ่งชนชั้น นักเรียนทุกคนต้องได้รับการเอาใส่ใจและสั่งสอนที่ทุกคน ซึ่ง พัฒนาการทางสมอง ทั้ง 5 ด้านจึงเป็นพื้นฐานของการรับความรู้ที่คุณครูควรพัฒนา ดังนี้ พัฒนาการทางสมอง 5 ด้านให้กับเด็กๆ นักเรียน ด้านวิชาการและการมีวินัย ซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานอยู่แล้วที่คุณครูทุกคนต้องปฏิบัติ คือ การสอนหนังสือนักเรียนให้ได้ประสิทธิภาพรวมถึงสร้างระเบียบวินัยในนักเรียน สำคัญ! เป้าหมายของการเรียนไม่ได้เรียนเพื่อรู้อย่างเดียว ต้องเรียนเพื่อนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ด้านการสังเคราะห์ เป็นด้านที่เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ถนัด ดังนั้นคุณครูต้องเร่ง พัฒนาการทางสมองในส่วนของสังเคราะห์ หากเด็กนักเรียนแยกแยะเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ได้ ถือว่าคุณครูไม่ประสบความสำเร็จในการสอนนั้นเอง ด้านสารสนเทศ เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีมีผลต่อการตัวผู้เรียนสูง หากไม่สอนให้นักเรียนเสพสื่ออย่างถูกต้องอาจส่งผลให้นักเรียนหลงผิดได้ เช่น ในการดูสินค้าทางอินเทอร์เน็ต คุณครูควรสอนให้เด็กซื้อสินค้าอย่างไร…?…

การปรับตัวครั้งใหญ่ กับ โรงเรียนในเขตนวัตกรรม นักเรียนควรทำอย่างไร

การปรับตัวครั้งใหญ่ ให้เข้ากับ โรงเรียนในเขตนวัตกรรม นักเรียนควรทำอย่างไร

               เคยได้ยินข่าวคราวของ โรงเรียนในเขตนวัตกรรม กันบ้างหรือไม่ นี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาที่น่าจับตามองอย่างมากทีเดียว เพราะหากระบบมีความเสถียรและลงตัวทุกช่องทางเรียบร้อยแล้ว มันจะลดความเหลื่อมล้ำของนักเรียนไปได้มาก แล้วก็จะเกิดความสร้างสรรค์ภายในโรงเรียนมากกว่าเดิมอีกด้วย ซึ่งในตอนนี้ก็จะมีเพียงแค่บางพื้นที่เท่านั้นที่อยู่ในโครงการ คาดว่าเป็นการทดลองเพื่อวัดประสิทธิภาพ ก่อนที่จะทำเป็นแผนการจริงจังเพื่อขยายไปสู่เขตอื่นๆ ทำความรู้จัก โรงเรียนในเขตนวัตกรรม                ต้นกำเนิดของ โรงเรียนในเขตนวัตกรรม เริ่มมาจาก โครงการสร้างพื้นที่ย่านนวัตกรรมของภาครัฐและเอกชน โดยจับเอาพื้นที่เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มว่าจะทำกำไรให้กับประเทศได้ในด้านในด้านหนึ่ง มาพัฒนาต่อยอดให้มีความสามารถในด้านนวัตกรรม เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างของพื้นที่เหล่านี้ได้แก่ เชียงใหม่ ของแก่น ระยอง ชลบุรี เป็นต้น พอกลายเป็นพื้นที่นวัตกรรมแล้ว การศึกษาในย่านนั้นก็ต้องพัฒนาในสอดคล้องกันไปด้วย งานนี้โรงเรียนเลยต้องปรับตัวกันยกใหญ่ ไม่เว้นว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดไหน                ทางโรงเรียนจะต้องจัดหลักสูตรให้เอื้อต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของนักเรียน อย่างน้อยต้องมีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ใช้กัน โรงเรียนในเขตนวัตกรรม ที่เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ หรือโรงเรียนประจำจังหวัด ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้เท่าไร เนื่องจากมีทุนสนับสนุนอยู่แล้ว แต่ในโรงเรียนที่ค่อนข้างห่างไกล บางแห่งก็ยังต้องรอรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่โรงเรียนใหญ่โละทิ้งอยู่เลย ทำให้การเรียนรู้ของเด็กไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แต่อย่างไรเสียการบังคับให้เกิดการเรียนรู้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี                ทีนี้มันก็ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีอย่างเดียว โรงเรียนในเขตนวัตกรรม จะต้องมีโครงการให้เด็กๆ รู้จักใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม โดยให้มีความสอดคล้องกับท้องถิ่นด้วย…

นับว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน เพราะเหมือนเป็นสื่อกลางให้เด็กได้เรียนรู้และมีความเข้าใจมากขึ้น

สื่อการเรียนการสอน เปิดโลกการเรียนรู้ ช่วยให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้น

               สื่อการเรียนการสอน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน เพราะเหมือนเป็นสื่อกลางให้เด็กได้เรียนรู้และมีความเข้าใจมากขึ้น โดยครูผู้สอนหรือผู้ปกครองก็สามารถทำอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้เหมือนกัน เพียงแค่ออกแบบให้เหมาะสมกับสิ่งที่เรากำลังจะสอนเขาและให้มันไปในทิศทางเดียวกัน ก็สามารถเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเขาได้แล้ว  สื่อการเรียนการสอนตัวแปรให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้น                สื่อการเรียนการสอน ก็เหมือนเป็นตัวแปรให้เด็กได้เห็นภาพและลงมือทำของจริง เพราะในบางครั้งเราอธิบายให้เขาฟังอย่างเดียว อาจจะทำให้ความเข้าใจในตัวของเด็กเองอาจจะคลาดเคลื่อนก็เป็นได้ และหากเด็กคนไหนมีทักษะในการฟังที่ไม่ค่อยดี ก็เท่ากับว่าสิ่งที่เขารับฟังมานั้นไม่ส่งผลให้เขาเข้าใจในเรื่องราวที่เรียนมาเลย ก็จะทำให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังเรียนอยู่มันยากเหลือเกิน จนทำให้เขาไม่อยากเรียนในวิชานั้น ๆ เลย เพราะว่าไม่มีความเข้าใจกับสิ่งที่กำลังเรียนรู้                โดยจากการผลวัยถ้าวิชาไหนมี สื่อการเรียนการสอน วิชานั้น ๆ เด็กนักเรียนก็จะชอบมากเป็นพิเศษ เพราะดูไม่น่าเบื่อ อีกทั้งยังทำให้พวกเขามองเห็นภาพรวมไปถึงความเข้าใจในเนื้อหาที่มีมากขึ้น และหากไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะถามครูผู้สอนผ่านสื่อการเรียนการสอนนี้ได้ มันยิ่งช่วยให้เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้ แถมผลคะแนนที่ออกมานั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามไปอีกด้วย กับวิชาที่ใช้สื่อการเรียนการสอน                นอกจากนี้ สื่อการเรียนการสอน ยังมีหลากหลาย ซึ่งมันก็ไม่มีแบบที่ตายตัวหรือจำกัดอะไรมากมาย เพราะมันขึ้นอยู่กับคนที่สร้างอุปกรณ์นี้ขึ้นมา โดยใช้ความคิดของตัวเองในการทำสื่อเพื่อให้เด็กได้เข้าใจกับสิ่งที่เรียนรู้ อย่างสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ ก็จะทำสื่อออกมาโดยเริ่มต้นตั้งแต่ให้เด็กได้เห็นเมล็ดพันธุ์ และเริ่มโตขึ้นมาเป็นต้นกล้าจนกลายเป็นต้นไม้ หรือครูผู้สอนก็ให้ผู้เรียนได้ลงมือปลูกด้วยตนเอง เพื่อให้เขาได้เข้าใจในวัฎจักรของการเจริญเติบโตนั่นเอง ติดตามบทความ การศีกษาไทย เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวการศึกษา ได้ที่นี้ แนะนำ ความรู้รอบตัว…

บทบาทของคุณครู มีทำหน้าที่ และมีปัจจัย อะไรต่อนักเรียนบ้าง ?

บทบาทของคุณครู มีทำหน้าที่ และมีปัจจัย อะไรต่อนักเรียนบ้าง ?

               คุณครู เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นักเรียนรู้สึกอยากมาโรงเรียน หรือไม่อยากมาโรงเรียน และรู้สึกว่าอยากเรียนหนังสือที่โรงเรียนหรือไม่ ซึ่งนอกจากคุณครู มีหน้าที่ในการสอนหนังสือ ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนแล้วนั้น คุณครูก็ยังจะต้องมีการสอนคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทต่างๆในแก่เด็กๆอีกด้วย แต่ใน บทบาทของคุณครู บางท่านก็มีท่าทีที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กๆ จนทำให้เด็กนักเรียนรู้สึกไม่ชอบ ไม่มีความสุขในการมาโรงเรียน จนทำให้เด็กบางคนอาจจะมีการแสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมต่อคุณครูได้ บทบาทของคุณครูที่มีอิทธิพลต่อเด็กนักเรียน                ในปัจจุบันเรามักจะเห็นข่าวที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนในแง่ที่ไม่ดี เช่น ครูข่มขืนนักเรียน ครูเหยียดนักเรียนที่เป็นเพศที่สาม หรือครูที่ทำร้ายร่างกายนักเรียน เป็นต้น ซึ่งข่าวเหล่านี้อาจจะทำให้ผู้ปกครองมีความเป็นห่วงในการที่จะส่งลูกหลานไปโรงเรียน และถ้าหากนักเรียนเป็นผู้ฟังหรือติดตามข่าวสารด้วยตนเอง จะยิ่งทำให้นักเรียนและเด็กๆมีความหวาดกลัวในการไปโรงเรียนมากยิ่งขึ้นด้วย อีกทั้ง บทบาทของคุณครู ที่ไม่ดีนั้น อาจจะเป็นภัยต่อสังคมอีกด้วย เพราะคุณครูก็เป็นคนๆหนึ่งที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย แต่ด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบที่มีต่อเด็กนักเรียน การเป็นคุณครูจึงไม่สามารถที่จะเป็นกันได้อย่างง่ายดาย ในความเป็นจริงแล้วนั้นคุณครูมีทั้งที่เป็นคนดีและไม่ดี แต่อยากให้ทางโรงเรียนมีความเข้มงวดในการรับคุณครูเพื่อมาสอนในโรงเรียนต่างๆมากกว่าเดิม เพื่อให้โรงเรียนนั้นมีความปลอดภัย เหมาะสำหรับเป็นที่สร้างเสริมและพัฒนาให้แก่เด็กๆ เยาวชนให้เติบโตไปเป็นคนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีในสังคม และเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่เคยได้กล่าวๆกันไว้เมื่อก่อน                การเป็นคุณครู ควรจะอยากเป็น อยากประกอบอาชีพนี้จริงๆ รู้สึกถึงจิตวิญญาณของความเป็นครู ไม่ใช่เพียงแค่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนได้ ก็มาเป็นคุณครูแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมหัน…