ความสามารถ

แนะนำสิ่งที่ต้องรู้ของ คนตกงาน

สิ่งที่ต้องรู้ของ “คนตกงาน” ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกงานจริงหรอ ?

               ใครๆหลายคนมักจะคิดว่าคนที่ตกงาน เมื่อมีประกาศรับสมัครงาน หรือตำแหน่งงานว่างก็ควรที่จะรีบสมัครทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องเลือกงานเลย เพราะนั่นคือโอกาส แต่เมื่อลองมาย้อนดูอีกครั้ง การที่เราจะสมัครงาน เราควรที่จะเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับเราจริงๆ ไม่ควรที่จะสมัครงานไปทุกตำแหน่งงาน โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติที่ทางบริษัทหรือสถานประกอบการกำหนดไว้ เพราะถ้าหากทางบริษัทเลือกเราให้ไปทำงานในตำแหน่งนั้นๆแล้ว แต่เราไม่สามารถทำงานนั้นได้ จะทำให้เรากลับไปสู่ คนตกงาน เช่นเดิมอีก อีกทั้งทางบริษัทก็มีความเสียหายเกิดขึ้น เช่น เสียเวลาในการจัดสรรหรือคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานใหม่ เปลืองทรัพยากรในการรับสมัครงาน ความลับบางอย่างอาจะรั่วไหลออกไปโดยผู้ที่เข้ามาสมัครงานแล้วทำงานไมได้ จึงลาออกไป เป็นต้น แนะนำสิ่งที่ต้องรู้ของคนตกงาน                คนรอบข้างที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะของการตกงาน มักจะคิดว่า คนตกงาน ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกงานเลย เพราะตำแหน่งงานว่างมีน้อยและในแต่ละตำแหน่งงานที่ว่างนั้นมันคือโอกาสสำคัญ แต่การสมัครงานโดยไม่เลือกนั้น ส่งผลเสียค่อนข้างที่เยอะมากๆ ซึ่งโดยปกตินั้น คนตกงาน ก็มักจะรู้สึกแย่อยู่แล้ว เมื่อมีคนรอบข้างที่กดดันและคะยั้นคะยออีก ก็ยิ่งทำให้พวกเขาไม่มีความสุข กดดัน วิตกกังวลไปมากกว่าเดิมซะอีก ทางที่ดีควรจะปล่อยให้พวกเขาได้ตัดสินใจและเลือกงานที่เหมาะสมกับเขาเอง                การเลือกงาน หลายคนมักจะคิดว่าในสถานแบบนี้นั้น ไม่ควรที่จะเลือกงานเลยด้วยซ้ำ แต่การเลือกงานนั้นไม่ใช่เป็นการที่เลือกเยอะเลือกมาก หรือทะนงตัวเองสูงเกินไป แต่จริงๆแล้วการเลือกงานนั้นมีข้อดีมากมาย เช่น ทำให้เราสมัครงานตรงตามคุณสมบัติที่ประกาศไว้ ทำให้เราได้มีเวลาในการตัดสินใจว่าจะเลือกที่จะทำงานลักษณะนี้หรือไม่ ทำให้เราได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้และทำงานในบริษัทนั้นได้ยาวนาน…