คณะเกี่ยวกับนักสืบ

คณะเกี่ยวกับอาชีพนักสืบ อยากเป็นนักสืบต้องเรียน

3 คณะเกี่ยวกับอาชีพนักสืบ เป็นการศึกษา ที่น่าสนใจและท้าทายมาก ๆ

            นักสืบก็เป็นอีกอาชีพที่มีความท้าทายมาก ๆ บอกเลยว่าในเรื่องของสาขาอาชีพที่ศึกษาที่จะนำไปสู่อาชีพนักสืบ มีมากมายกว่าที่หลาย ๆ คนทราบ วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 คณะเกี่ยวกับอาชีพนักสืบ เป็นการศึกษา ที่น่าสนใจและท้าทายมาก ๆ คนที่อยากจะสวมบทเป็นโคนัน บอกเลยว่ารายละเอียดเยอะกว่าที่คิดแน่นอน คณะเกี่ยวกับอาชีพนักสืบที่น่าเรียน คณะเกี่ยวกับอาชีพนักสืบ ที่น่าสนใจมาก ๆ คณะแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ คณะที่เกี่ยวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะที่มีทักษะในเรื่องของการสังเกต การค้นคว้าต่าง ๆ หรือเป็นการตั้งข้อสมมติฐาน บอกเลยว่าก็เป็นอีกคณะที่จะนำพาให้เกี่ยวข้องกับนักสืบได้ คณะเกี่ยวกับอาชีพนักสืบ ที่น่าสนใจมาก ๆ คณะที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ CRIMINOLOGY หรือ สาขาอาชญาวิทยา เป็นสาขาที่เรียนในระดับปริญญาโท ที่เหมือนเป็นการรวมรวมคุณสมบัติของนักสือบไว้ ทั้งเรื่องของจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ กฎหมายต่าง ๆ ที่จะทำให้เราสามารถค้นหาในเรื่องของสาเหตุ ข้อสงสัย ต่าง ๆ บอกเลยว่าเป็นคณะที่น่าศึกษามาก และน่าสามารถนำพาเราไปสู่อาชีพหรืองานที่เกี่ยวข้องกับนักสือบ คณะเกี่ยวกับอาชีพนักสืบ ที่น่าสนใจมาก ๆ…