คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ น่าเรียนสำหรับน้องๆที่อยากเรียนสายสุขภาพ

           เชื่อไหมคะว่าจริง ๆ สายสุขภาพที่น่าเรียนนั้นไม่ได้มีแค่ หมอ อย่างที่หลาย ๆ คนคิดว่าถ้าจะเรียนในคณะสายสุขภาพนั้นต้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ หรือ ไม่ก็คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น สถานที่จริงแล้วสายสุขภาพนั้นกว้างกว่าที่หลายคนคิด ไม่ว่าจะเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือคณะสหเวชศาสตร์ มันก็แตกต่างกันไปอีก แต่เพียงแค่อยู่ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเท่านั้นเอง วันนี้เราจึงขอ  4  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ น่าเรียน มาให้น้อง ๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจในการเลือกเรียนสายสุขภาพ รวม 4  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพน่าเรียน  1 .คณะสาธารณสุขศาสตร์ – คณะสาธารณสุขศาสตร์นั้นจริง ๆ หลายคนคิดว่าเรียนแค่สาธารณสุข ไม่สามารถรักษาคนได้ ซึ่งอันที่จริงคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขายอดฮิตเลยก็คือ สาขาอนามัยชุมชน คือน้องเรียนจบแล้วหรือฝึกงานจะสามารถไปฝึกงานที่อนามัยใกล้บ้านก็ได้ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคอยรักษาอาการเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย แต่จริง ๆ คณะสาธารณสุขศาสตร์นั้นก็มีหลากหลายสาขาออกไป แต่ก็ยังอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ความก้าวหน้าทางอาชีพก็ดี สามารถไปต่อยอดได้  2 .คณะพยาบาลศาสตร์ – คณะยอดฮิตของเด็กผู้หญิงหลายคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นพยาบาล การเป็นพยาบาลนั้นให้อะไรกว่าที่คุณคิดเยอะ คุณควรถามตัวเองว่า คุณชอบและรักที่จะเป็นพยาบาลจริง…