คณะลับ

เรื่อง 3 คณะลับๆ ที่เรียนจบมีงานทำแน่นอน

3 คณะลับๆ ที่หลายคนไม่รู้จัก แต่ถ้าเรียนจบแล้ว มีงานทำแน่นอน

คณะที่เราสามารถเลือกเรียนมีมากมายตามความชอบส่วนบุคคล ซึ่งคนส่วนใหญ่มักที่จะเรียนหมอ วิศวกรรม ครู หรืออะไรก็ตามที่ตลาดต้องการเพื่อที่อนาคตจะได้มีงานที่ดีทำ และมีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพจากการศึกษาที่ได้เรียนมา ซึ่งยังมีคณะอีกมากมายที่ไม่เป็นที่นิยมในการศึกษาแต่เป็นที่นิยมที่ตลาดต้องการตัวคนที่เรียนไปทำงานด้วย วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 คณะลับๆ ที่หลายคนไม่รู้จัก แต่ถ้าเรียนจบแล้ว มีงานทำแน่นอน คณะลับๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้จัก คณะลับๆ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ที่แอดอยากที่จะมาแนะนำ คณะแรก คือ คณะทัศนมาตรศาสตร์ เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับสายตา ทั้งโครงสร้างของตาการมองเห็น และการตรวจสอบรวมไปถึงการคัดกรองโรคที่เกี่ยวกับสายตา มันจะเห็นทัศนมาตร ทำงานอยู่ตาร้านขายแว่น เพื่อที่จะช่วยตรวจสอบสายตาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สุด และสามารถที่จะแนะนำในส่วนของการเลือกแว่นที่เข้ากับโครงหน้ารูปตาให้เราได้อีกด้วย คณะลับๆ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ที่แอดอยากที่จะมาแนะนำ คณะที่สอง คือ คณะวนศาสตร์ เป็นคณะที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ปลา น้ำ ป่าไม้ เรียกได้ว่าศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการดูแลผืนป่า ป่าไม้และการอนุรักษ์ถือว่าเป็นอีกคณะลับ ๆ ที่น่าสนใจในการเลือกเรียนมาก คณะลับๆ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ที่แอดอยากที่จะมาแนะนำ คณะที่สาม คือ  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร…