คณะของคนไม่ชอบคณิตศาสตร์

คณะของคนที่ไม่ชอบเลข ควรรู้ น่าเรียน

3 คณะของคนที่ไม่ชอบเลข ทางเลือกการศึกษา ให้คนไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์

            เชื่อว่าความสามารถและความถนัดของคนเรามีความแตกต่างกัน คนเราชอบเรียนและความความถนัดต่างกัน เมื่อเลือกเรียน ตามความชอบถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 คณะของคนที่ไม่ชอบเลข ทางเลือกการศึกษา ให้คนไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่น่าสนใจ มาแนะนำ แนะนำคณะของคนที่ไม่ชอบเลข คณะของคนที่ไม่ชอบเลข บอกเลยว่าน่าสนใจมาก สาขาแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ คณะรัฐศาสตร์ เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับการปกครองหรือในส่วนของการบริการจัดการในระบบข้าราชการ เป็นคณะที่ไม่เน้นในเรื่องของคำนวณแต่อาจจะเน้นในเรื่องของความจำ และการอ่านที่จะต้องมีความแม่นยำ และในคณะรัฐศาสตร์ก็จะมีสาขาแยกย่อยออกไปมากมาย บอกเลยว่าน่าสนใจมาก ๆ คณะของคนที่ไม่ชอบเลข บอกเลยว่าน่าสนใจมาก สาขาที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎี ความเป็นไปเป็นมา ของสิ่งที่เราสนใจ  ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องจากสาขาในคณะนี้มีค่อนข้างแยกย่อยออกไปอย่างมากมาย แต่ก็มีความน่าสนใจและไม่เน้นในเรื่องของการคำนวณ คนที่ไม่เลขบอกเลยว่าชอบแน่นอน คณะของคนที่ไม่ชอบเลข บอกเลยว่าน่าสนใจมาก สาขาที่สามที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ คณะนิเทศศาสตร์ เป็นคณะที่ศึกษาเกี่ยวกับวงการบันเทิง ทั้งในส่วนเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ไม่เน้นในเรื่องของคำนวณ คนที่ไม่ชอบเลขสามารถเรียนได้แบบสบาย ๆ เพราะจะเน้นในเรื่องของสื่อ การแสดงต่าง ๆ…