ข้อสอบ O-NET

ข้อสอบ O-NET ปี 62

รวบรวมแนว ข้อสอบ O-NET ปี 62 (5วิชา)

          การสอบอีกประเภทหนึ่งที่น้อง ๆ ชั้นม.3 และชั้นม.6 จะต้องสอบในแต่ละปี นั่นก็คือการสอบ O-NET นั่นเอง เราจะมาทำความรู้จักกันเพราะเป็นวิชาที่น้อง ๆ จะต้องสอบเพื่อนำผลคะแนนที่ได้ไปยื่นในสถานศึกษาที่น้อง ๆ ต้องการที่จะไปศึกษาต่อ โดย 5 วิชานั้นประกอบไปด้วย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา โดยการสอบประเภทนี้จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ครั้งนี้นักเขียนจะมา รวบรวมแนว ข้อสอบ O-NET ปี 62 ให้กับน้อง ๆ ม.6  ที่กำลังจะเตรียมตัวสอบO-NETกันในปีนี้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการสอบ ข้อสอบ O-NET ปี 62 (5วิชา) มีดังนี้ วิชาภาษาอังกฤษ – ข้อสอบ O-NET ปี 62วิชาภาษาอังกฤษจะมีข้อสอบ  80 ข้อ  จำนวน 100 คะแนน…