การแพร่ระบาดของโรคโควิด

การแพร่ระบาดของโรค

การแพร่ระบาดของโรค โควิด19 มีผลต่อระบบการศึกษาอย่างไรบ้าง

จากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 นี้ ส่งผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการศึกษา ด้านปัญหาเศรษฐกิจ ด้านการดำเนินชีวิตของประชากร เรียกได้ว่ากลายเป็นเป็นหาที่คลอบคลุมไปทั่วโลก  จนทำให้พ่อแม่หลาย ๆ ท่าน ต่างเกิดความเครียดไปกับลูก ๆ ด้วย การหยุดเรียนติดต่อกัน การแก้ปัญหาด้วยการเรียนออนไลน์  ก็ทำให้เด็กเข้าเรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้าง บ้างไหนที่ฐานะยากจน ก็ไม่มีโอกาสที่จะซื้ออุกรณ์ให้ ก็ทำให้เด็กเหล่านั้นขาดโอกาสในการเรียน ส่งผลกระทบต่อการเรียนมากกว่าเดิม จนบางครั้งภาระทุกอย่างก็ไปตกที่คุณครู ในการหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ลูกศิษย์ได้เรียนเหมือนคนอื่น และทันคนอื่นเขา  เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้น มันเร็วมากไม่มีใครที่จะทันได้ตั้งตัวเลย เว็บข้อมูล สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ อีกทั้งระยะเวลาของการแพร่ระบาดนี้ มันช่วงยาวนานเหลือเกิน จนทำให้การหาวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องการเรียนของเด็ก ๆ นั้น สะดุดไป บางโรงเรียนก็เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการ สลับสับเปลี่ยนกันไปเรียน เพื่อลดความแออัดที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ สามารถที่จะเข้าเรียนได้มากขึ้น เพื่อให้การศึกษาของเด็ก ๆ ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมากที่สุด  การศึกษาในช่วง…