การเรียนเสริม

เรียนกวดวิชา ทำไมถึงแพง

เรียนกวดวิชา เรียนเพื่ออะไร และทำไมค่าเรียน จึงมีราคาแพง

ในยุคที่เศรษฐกิจตกสะเก็ด หลายครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่อง การศึกษา ค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรียนพิเศษ หรือเรียกง่ายๆว่า เรียนกวดวิชา โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กนักเรียนที่ต้องการจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยดัง หรือบางบ้านส่งเรียนกันตั้งแต่ประถม เพื่อให้เข้าโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงอัตราการแข่งขันสูงกว่าโรงเรียนทั่วไป  เรียนกวดวิชาเพื่ออะไร การเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้อง เรียนกวดวิชา เพื่อเรียนเสริมในวิชาเฉพาะหรือในวิชาที่ยังทำเกรดเฉลี่ยได้ไม่ดี หากย้อนกลับไปในยุคแรก ๆ ของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชานั้น ซึ่งในยุคแรกนั้นค่าเรียนถือว่าอยู่ในระดับปกติ ไม่ได้โด่งดัง ไม่ได้ฮอตฮิต ค่าใช้จ่ายไม่สูงกว่าค่าเรียนทั่วไป  สาเหตุค่าเรียนกวดวิชาทำไมถึงแพง แต่ในยุคปัจจุบันการ เรียนกวดวิชา กับโรงเรียนกวดวิชา นั้นค่าใช้จ่ายบางคอร์สหรือบางสถาบันแทบจะเท่ากับ ค่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 4 ปีกันเลยทีเดียว หากรวมทุกคอร์สที่จ่ายมาตั้งแต่เริ่มจนเข้ามหาวิทยาลัยได้บางบ้านบอกว่าจ่ายไปครึ่งหนึ่งของค่าเทอมเรียนมหาลัยเลยก็มี ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นมันมีหลายเหตุผล ได้รับกระแสนิยมจากกลุ่มนักเรียนทำให้ โรงเรียนกวดวิชา มีชื่อเสียงโด่งดัง ครูผู้สอนมีความน่าเชื่อถือหรือเป็นบุคคลที่อยู่ในกระแสสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการสอน ที่มีจำนวนเด็กสามารถสอบติด มหาวิทยาลัยชื่อดัง ในประเทศได้เยอะ หลักสูตรการสอนที่ดีกว่าโรงเรียนทั่วไป ค่าเช่าสถานที่แพง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมของการ เรียนกวดวิชา และด้วย ระบบการศึกษาของไทยที่ไม่เท่าเทียมกันหลายโรงเรียนเกินกว่า 70% ไม่สามารถจัดระบบการศึกษา หรือมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับการเรียนในระดับที่สูงกว่า ยกตัวอย่างเช่นการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ข้อสอบในระบบต่าง…