การเรียนรู้ของเด็กไทย

การเรียนการสอน

การศึกษาไทย ทุกวันนี้

การศึกษาไทย เราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ เป็นการช่วยสอนพื้นฐานการดำรงชีวิตของเด็กได้อย่างไร และเป็นมาแล้วช้านานแค่ไหน ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ ยังไม่ไปถึงไหน เพราะทุกวันนี้ระบบ การศึกษาไทย ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องการดำรงชีวิตของเด็กในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ หรือเท่าที่เห็นเป็นการตอบให้พ้น ๆ หน้าไปวัน ๆ เท่านั้นมากว่า ไม่สามารถให้การดำรงชีวิตในอนาคตได้เลย เป็นการเรียนให้ผ่านไปวัน ๆ มากกว่า ทั้งผู้เรียน และผู้สอน ดังนั้นวันนี้เราจะได้มากล่าวถึงระบงบ การศึกษาไทย ดูสักทีว่าควรปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยอย่างไร และมีตรงไหนบ้างที่เห็นว่าเป็นจุดอ่อน การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ข้อนี้ไม่วาใครก็ต้องยอมรับและรู้กันเป็นอย่างดี ผู้ปกครองจึงยินดีที่จะควักทรัพย์สินเงินทองเพื่อการศึกษาของลูกหลานให้ได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดี เพราะเชื่อว่าจะต้องมีระบบการสอนที่ดี แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น ซึ่งหลายท่านก็ทราบกันดีอยู่ว่าเป็นอย่างไร และมีความแตกต่างจากโรงเรียนประชาบาลอย่างไร 1. แรกเริ่มเดิมทีสิ่งแรกที่ทางผู้ปกครองต้องการได้แก่ อาจารย์ผู้สอน ได้รับการประสิทธิประสาทวิชาการต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการระบบการศึกษาของชาติ แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ ครูบาอาจารย์เหล่านั้นได้รับการศึกษามาเพื่อตัวเองเสียมากกว่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าต่างก็ต้องการเป็นใหญ่เป็นโตทั้งในวงการศึกษา และสังคม ไม่ได้ให้ความสนใจกับการสอนหนังสืออย่างแท้จริง เอมวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา เพื่อการสร้างฐานให้ตัวเองเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ 5 วิชาหลักทางการศึกษาที่ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย…