การเรียนมหาวิทยาลัย

การเรียนมหาวิทยาลัย

การเรียนมหาวิทยาลัย มีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง

          ลืมการเรียน การสอน แบบมัธยมไปได้เลยนะคะ เนื่องจาก การเรียนมหาวิทยาลัย มีรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกับตอนมัธยมอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นเวลาในการเรียน วิชาในการเรียน กิจกรรมในการเรียน ห้องเรียน และ อาจารย์ และ สังคมกลุ่มเพื่อน จะไม่เหมือนในระดับชั้นม.ปลายเลยแม้แต่นิดเดียว การเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ก็เปรียบเสมือนการเข้าสังคมใหม่ วันนี้เราจะมาบอกประสบการณ์รูปแบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเวลาเรียน และ วิชาที่เรียนเป็นต้นค่ะ การเรียนมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร วิชาที่เรียน – อันนี้ก็แล้วแต่คณะที่เราเรียนนะคะ แต่ส่วนใหญ่เราจะต้องเรียนวิชาพื้นฐาน หรือ ว่าวิชามอ ที่เหมือนกันอยู่แล้ว อยากในมัธยมเราอาจจะไม่สามารถเลือกเรียนวิชาที่เราชอบเรียนเองได้ แต่ในการเรียนมหาวิทยาลัยนั้นเราจะต้องจัดตารางสอนตัวเอง เลือกเรียนวิชาที่ตัวเองสนใจและคำนวณหน่วยกิตด้วยตัวเอง เช่นวิชาพื้นที่เราจะต้องเรียนในปี 1 นั้นก็คือวิชาภาษาอังกฤษ และรูปแบบวิชาก็จะแตกต่างไปจากเดิม การเก็บคะแนน – ในการเรียนชั้นมัธยมศึกษานั้น เราอาจจะมีคะแนนสอบในแต่ละครั้งเพียงแค่ 30% หรือ คะแนนเก็บ 50-70 เปอร์เซ็นต์ แต่ในการเรียนมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่หลายวิชาจะแทบไม่มีคะแนนเก็บเลย บางวิชาที่เช็คชื่อก็อาจจะมีคะแนนเข้าห้องให้ 10%  หรือบางวิชาที่มีปฏิบัติการ…