การศ๊กษาประเทศไทย

การศึกษาไทยกับอเมริกา เพื่อเป็นข้อมูลที่ดีและเข้าใจถูกต้อง

เปรียบเทียบระดับชั้น การศึกษาไทยกับอเมริกา เพื่อเป็นข้อมูลที่ดีและเข้าใจถูกต้อง

หลาย ๆ คนเคยสงสัยกันไหมว่าระดับชั้นการศึกษาของไทย ถ้านำไปเปรียบเทียบกับการเรียนที่อเมริกา ที่เราเคยได้ยินกันมากว่า เกรด 7 เกรด 8 นั้นคืออะไร แล้วเท่ากับระดับชั้นอะไรของประเทศไทย โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนที่อยากไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้น จำเป็นต้องทราบระดับชั้นในการเข้าเรียน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งการเปรียบเทียบระดับชั้น การศึกษาไทยกับอเมริกา มีดังนี้ เทียบชัดๆระดับชั้นการศึกษาไทยกับอเมริกา ระดับชั้นอนุบาล : หรือเรียกว่า Kindergarten ในอเมริกาจะมีการเรียนเตรียมอนุบาล หรือโรงเรียนอนุบาลเฉกเช่นกับของไทยเรานั่นเอง ระดับชั้นประถมศึกษา : เข้าสู่ช่วงวัยประถมศึกษา ในอเมริกาจะเริ่มนับเกรด 1 ในช่วงอายุ 6 ปี ซึ่งจะเท่ากับประถมศึกษาปีที่ 1 ของไทยเรา โดยระดับชั้นประถมศึกษานั้นจะเริ่มที่ เกรด 1 ไปจนถึง เกรด 6 เช่นเดียวกับประเทศไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา : สำหรับระดับชั้น การศึกษาไทยกับอเมริกา ช่วงมัธยมศึกษา ที่อเมริกานั้นจะแตกต่างกับของไทยเล็กน้อย ตรงที่การแบ่งช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะมีเพียงแค่ 2…