การศึกษาเปลี่ยนแปลงไป

ความเปลี่ยนแปลงของการศึกษา เส้นทางการศึกษา

ความเปลี่ยนแปลงของการศึกษา เส้นทาง จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต

          ความเปลี่ยนแปลงของการศึกษา นั้นล้วนมีการพัฒนาการมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง เพราะทั่วโลกในทุกๆประเทศนั้น ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันอันต้นๆเลยทีเดียว เพราะความรู้จากการศึกษานั้น มีส่วนในการพัฒนาคนและการขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้ก้าวไกล ซึ่งเมื่อฟังดูนั้นสวยงาม แต่เทคโนโลยีนั้นกำลังปรับตัวหาเรา หรือเราต่างหากที่กำลังปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยี เส้นทางความเปลี่ยนแปลงของการศึกษา           สำหรับ ความเปลี่ยนแปลงของการศึกษา เส้นทาง จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต นั้นต้องบอกเลยว่ายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ส่วนที่เห็นได้ชัดที่สุดคงจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางการศึกษา แต่ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามากขึ้นเช่นกัน อาจเพราะเทคโนโลยีนั้นมีราคาที่สูงเกินไป และแพงเกินไป และด้วยงบที่จำกัดของโรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ ค่าเทอมค่าใช้จ่ายและอื่นๆ ล้วนเป็นปัจจัยหลักทั้งสิ้น เพราะเทคโนโลยีนั้นได้ก้าวข้ามไปรวดเร็วเกินกว่าเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ของบ้านเราไปแล้ว แล้วการศึกษาในอดีตกับอนาคตเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหน? แรกเริ่มเดิมที่นั้นการศึกษากับเทคโนโลยีนั้นถือเป็นเรื่องที่ไกลตัวมาก แต่มาในยุคปัจจุบันนั้น เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะ อินเตอร์เน็ต ( internet )นั้นยังคงถือว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเอามากๆ หลายๆสถานศึกษานั้น ล้วนให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีทางการศึกษา บางโรงเรียนใช้มือถือ แทปเลต ไอแพด เป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก แต่ เทคโนยีนั้นก็ยังคงเหมือนดาบสองคม ที่เด็กนั้นเมื่ออยู่นอกสายตาของ ครู ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ ก็มักนำไปใช้ในทางที่ไม่ควรอยู่เสมอ…