การศึกษาที่ดีในไทย

การศึกษาที่ดี

การศึกษาที่ดี ควรเป็นแบบใดที่เหมาะกับโลกอนาคต

            มาดู การศึกษาที่ดี ไทยในปัจจุบันนี้ต่างก็สอนให้เรียนตามตำราที่ในหลาย ๆ ครั้งก็ไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้ แน่นอนการเรียนสไตล์แบบไทย ๆ ก็ได้รับอิทธิพลมาจากทางฝั่งอเมริกามากมาย ที่ถูกปลูกฝังผุ้คนต้องแข่งขันกันเป็นอย่างสูง หลายต่อหลายครั้งเด็กต้องตะเกียกตะกายเพื่อไปอยู่จุดสูงสุดทั้ง ๆ ที่การเรียนในลักษณะนี้ อาจผิดผลสำเร็จหรือตีความสำเร็จในชีวิตที่ผิดเพี้ยนไป             การศึกษาที่ดี ในอนาคตควรเป็นอย่างไรถึงจะดี ?             สำหรับการศึกษาในอนาคตสิ่งที่ต้องปรับควรปรับรูปแบบการสอนทั้งหมด เว็บข้อมูล สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องให้มีทั้งภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฏี และพร้อมกันนั้นก็ควรปลูกฝังสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตก็นับเป็นเรื่องที่โลกอนาคตต้องการ เพราะเดี๋ยวนี้ความรู้พัฒนาไวแบบก้าวกระโดด การเรียนตำราที่อาจมีเนื้อหาล้าหลังอาจเป็นเรื่องที่ไม่ใช่อีกต่อไป และอนาคตควรจะมีการเรียนที่ดีดังต่อไปนี้ เปิดการเรียนการสอนโดยการให้นักเรียนค้นหาในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบหรือชอบทำในวัยเด็ก หรือหากใครอยากเป็นอะไรในอนาคตก็สามารถสนับสนุนได้ ยกตัวอย่างเช่น หากวัยเด็กชื่นชอบการวาดรูป ควรพาให้เด็กไปถึงฝังฝันที่ไม่ใช่แค่การสอบติดมหาลัย แต่สามารถประกอบอาชีพได้จริง เพื่อให้เห็นว่าชีวิตที่ตัวเองต้องการอยากเป็น เป็นแบบไหน จัดหลักสูตรเฉพาะที่ทำให้นักเรียนไปถึงเป้าหมายด้วยการปฎิบัติและลงมือจริง หรือก็คือ ให้เน้นการกระทำเป็นหลัก สมมติว่าอยากเป็นแพทย์ ในวัยประถมหากเด็กมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมอ อาจให้ศึกษาสัตว์สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เพื่อที่จะได้เป็นเห็นภาพจริง ๆ…