การศึกษาที่ดี

การศึกษาที่ดี

การศึกษาที่ดี ควรเป็นแบบใดที่เหมาะกับโลกอนาคต

            มาดู การศึกษาที่ดี ไทยในปัจจุบันนี้ต่างก็สอนให้เรียนตามตำราที่ในหลาย ๆ ครั้งก็ไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้ แน่นอนการเรียนสไตล์แบบไทย ๆ ก็ได้รับอิทธิพลมาจากทางฝั่งอเมริกามากมาย ที่ถูกปลูกฝังผุ้คนต้องแข่งขันกันเป็นอย่างสูง หลายต่อหลายครั้งเด็กต้องตะเกียกตะกายเพื่อไปอยู่จุดสูงสุดทั้ง ๆ ที่การเรียนในลักษณะนี้ อาจผิดผลสำเร็จหรือตีความสำเร็จในชีวิตที่ผิดเพี้ยนไป             การศึกษาที่ดี ในอนาคตควรเป็นอย่างไรถึงจะดี ?             สำหรับการศึกษาในอนาคตสิ่งที่ต้องปรับควรปรับรูปแบบการสอนทั้งหมด เว็บข้อมูล สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องให้มีทั้งภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฏี และพร้อมกันนั้นก็ควรปลูกฝังสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตก็นับเป็นเรื่องที่โลกอนาคตต้องการ เพราะเดี๋ยวนี้ความรู้พัฒนาไวแบบก้าวกระโดด การเรียนตำราที่อาจมีเนื้อหาล้าหลังอาจเป็นเรื่องที่ไม่ใช่อีกต่อไป และอนาคตควรจะมีการเรียนที่ดีดังต่อไปนี้ เปิดการเรียนการสอนโดยการให้นักเรียนค้นหาในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบหรือชอบทำในวัยเด็ก หรือหากใครอยากเป็นอะไรในอนาคตก็สามารถสนับสนุนได้ ยกตัวอย่างเช่น หากวัยเด็กชื่นชอบการวาดรูป ควรพาให้เด็กไปถึงฝังฝันที่ไม่ใช่แค่การสอบติดมหาลัย แต่สามารถประกอบอาชีพได้จริง เพื่อให้เห็นว่าชีวิตที่ตัวเองต้องการอยากเป็น เป็นแบบไหน จัดหลักสูตรเฉพาะที่ทำให้นักเรียนไปถึงเป้าหมายด้วยการปฎิบัติและลงมือจริง หรือก็คือ ให้เน้นการกระทำเป็นหลัก สมมติว่าอยากเป็นแพทย์ ในวัยประถมหากเด็กมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมอ อาจให้ศึกษาสัตว์สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เพื่อที่จะได้เป็นเห็นภาพจริง ๆ…

การศึกษาฟินแลนด์ ที่ดีทีสุดในโลก

เหตุผลที่ การศึกษาฟินแลนด์ เป็นระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก

     เหตุผลที่ การศึกษาฟินแลนด์ เป็นระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในการพัฒนาประเทศ เพราะมนุษย์สมัยนี้ล้วนแต่จะมีความคิด ความเก่ง ความฉลาด ของแต่ละคนอยู่ภายในตัว เพราะได้รับ การศึกษาที่ดีแล้วเหมาะสม แต่ที่ผมยกหัวข้อนี้ขึ้นมาเพราะ ผมอยากอธิบายให้เพื่อนๆได้รู้จักและได้เข้าใจในระบบ การศึกษาที่ดีในประเทศฟินแลนด์นี้ครับ การศึกษาฟินแลนด์ทำไมเป็นระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก      เหตุผลที่ การศึกษาฟินแลนด์ เป็นระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก เนื่องจากประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศเล็กๆ ที่มีประชากรน้อยมากเพียง 5 ล้านคนเท่านั้น แต่มีความก้าวหน้าทางการพัฒนามนุษย์ตามค่าเฉลี่ยที่วัดโดย UNESCO เมื่อ พ.ศ. 2549 อยู่ในลำดับที่ 11 ของโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากพื้นฐานด้านชีวิตความเป็น อยู่ที่ดี มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจน้อยมาก จึงเป็นเหตุผลที่ระบบการศึกษาเป็นไปด้วยดี ในการสอนของครูนั้น จะเปิดโอกาสให้เด็กได้มีเวลาเป็นของตัวเองอยู่เสมอเพราะ จะได้ไม่กดดันเด็กในการสอนมากเกินไป ให้เด็กได้มีเวลา ส่วนตัวบ้าง ทีนี้เด็กก็จะไม่เครียดในการเรียนแล้วจะได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ส่วนอาชีพครูในประเทศฟินเเลนด์นั้น ได้มีการยอมรับว่าเป็นหน้าที่ ที่มีการยอมรับมากและเป็นหน้าที่ที่ทรงเกียรติครับ ทีนี้ก็มีแต่ คนอยากทำอาชีพนี้เพื่อจะได้สอนเด็กให้มีประสิทธิภาพในประเทศครับ ส่วนการพัฒนาของโรงเรียนนั้นก็จะมี การพัฒนาดูเเลการเรียนการสอนที่ดีที่สุดครับ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนแล้วโรงเรียนเป็นอย่างมากครับ…

รู้หรือไม่ ระบบการศึกษาที่ดี ต้องเป็นแบบใด

รู้หรือไม่ ? ระบบการศึกษาที่ดี ต้องเป็นแบบใด

เรื่องของระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน มีการกล่าวถึง หรือถกเถียงกันเป็นอย่างมาก ถึงรูปแบบในการศึกษาหรือระบบการเรียนการสอนที่ดูเหมือนจะไม่ก้าวทันโลก แต่ในขณะที่ผู้คนมากมายทำการถกเถียงเรื่องระบบการศึกษาไทยนั้น เรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่า ระบบการศึกษาที่ดี นั้นต้องเป็นอย่างไร หรือระบบการศึกษาแบบไหนที่เรียกว่าดี ระบบการศึกษาที่ดีต้องเป็นแบบใด ถ้าจะให้กล่าวถึง ระบบการศึกษาที่ดี นั้นเป็นแบบใด ทางเราขอยกตัวอย่างระบบการศึกษาที่ถูกยกย่องว่าเป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดของโลกอย่าง ระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์มาเป็นตัวอย่างดังนี้ เริ่มเข้าเรียน ในช่วงอายุที่เริ่มเข้ารับการเรียนของฟินแลนด์นั้น จะเริ่มในช่วงอายุที่ 7 ปี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็ก ๆ ที่จำเป็นต้องการอิสระ และสามารถเรียนรู้ชีวิตวัยได้เด็กอย่างเต็มที่ เพราะในช่วงวัยก่อน 7 ปีนั้นเด็ก ๆ จะมีการพัฒนาที่ไม่ควรผูกมัดกับการศึกษาภาคบังคับนั่นเอง เวลาเรียน สำหรับชั่วโมงการเรียนในประเทศฟินแลนด์นั้นถือว่ามมี ระบบการศึกษาที่ดี มีการจัดแบ่งเวลาได้อย่างลงตัว โดยที่จะเริ่มเรียนคาบแรกในเวลา 9.00-9.45 น. ซึ่งถือว่าเป็นเวลาไม่เช้ามาก เพราะการตื่นมาเรียนในเวลาที่เช้ามากนั้นจะส่งผลเสียให้กับเด็ก ๆ มากกว่าผลดี โดยในระหว่างคาบเรียนนั้นจะมีเวลาพักให้กับเด็ก ๆ 15-20 นาที และช่วงเวลาเลิกเรียนนั้นจะเป็น 14.00-14.45 น. ซึ่งทำให้เด็ก ๆ นั้นมีเวลาในการทำการบ้านเสริม หรือสามารถใช้เวลาไปกับกิจกรรมต่าง…