การศีกษาไทย

3 คณะที่ใช้เวลาเรียนมากกว่า 4 ปี แต่บอกเลยว่าคุ้ม กับการศึกษาที่ยาวนานแน่นอน

3 คณะที่ใช้เวลาเรียนมากกว่า 4 ปี แต่บอกเลยว่าคุ้ม กับการศึกษาที่ยาวนานแน่นอน

            ว่าด้วยเองของการเรียน ปัจจัยเรื่องของเวลาก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะมาช่วยในเรื่องของการตัดสินใจของหลาย ๆ คนว่าจะเลือกเรียนในสาขาไหนให้เกิดประโยชน์ดี ซึ่งบอกเลยว่าในเรื่องของการเรียนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากก่อนจะคิดว่าจะเรียนคณะหรือสาขาไหนก็ต้องคิดดี ๆ วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 คณะที่ใช้เวลาเรียนมากกว่า 4 ปี แต่บอกเลยว่าคุ้มค่ากับการศึกษาที่ยาวนานแน่นอน การศึกษาคณะที่ใช้เวลาเรียนมากกว่า 4 คณะที่ใช้เวลาเรียนมากกว่า 4 ปี บอกเลยว่ายาวนานแต่คุ้มค่ามาก ๆ แน่นอน คณะแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ คณะครุศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์ ใช้เวลาเรียนถึง 5 ปี บอกเลยว่ามีความยาวนานกว่าสาขาอื่น แต่ก็เป็นสาขาที่คนนิยมที่จะเรียนกัน คนที่ใฝ่ฝันเป็นครู บอกเลยว่าน่าสนใจมาก ๆ ถึงแม้จะเรียนยาวนานหน่อย ก็ก็จะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าฝึกงาน เป็นการออกไปฝึกสอนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ซึ่งก็เป็นผลที่ดีกับตัวเราเองอีกด้วย คณะที่ใช้เวลาเรียนมากกว่า 4 ปี บอกเลยว่าอาจจะใช้เวลาเรียนยาวนานแต่คุ้มค่ามาก ๆ แน่นอน คณะที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ คณะเภสัชศาสตร์ ใช้เวลาเรียนถึง 6 ปี…