การฝึกคิดที่ดี

ฝึกวิธีการคิด วิเคราะห์ถึงปัญหา และผลที่จะตามมากับ ทฤษฎี หมวก 6 ใบ

ทฤษฎี หมวก 6 ใบ ฝึกวิธีการคิด วิเคราะห์ถึงปัญหา และผลที่จะตามมา

       หลายคน คงอาจจะรู้จักการกระบวนการคิดของ นักวิจัยการพัฒนาบุคคลที่เก่งๆต่างๆมากมาย แต่วันนี้ผมจะหยิบยก กระบวนการคิดแบบ ทฤษฎี หมวก 6 ใบ ของ ศาสตราจารย์ด้านการคิดชาวอิตาลีท่านหนึ่ง Dr. Edward de Bono ( ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบ โน ) ซึ่งทฤษฎีนี้ต้องบอกเลย ว่ามีความน่าสนใจเอามากๆ ทั้งกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน เห็นผลทันที และ ยังใช้ได้ผลดีเอามากๆ ทฤษฎี หมวก 6 ใบ คืออะไร       สำหรับผู้ปกครองหลายท่าน อาจจะกังวลกับการคิดของเด็กๆเรื่องการตัดสินใจต่างๆ เพราะเด็กๆนั้นจะยังมีกระบวนการคิดที่ยังไม่ซับซ้อนเท่ากับผู้ใหญ่ วันไหนที่เด็กๆเลือกที่จะมาปรึกษาเรา เราก็สามารถให้คำแนะนำที่ดีกับเด็กๆได้ แต่หากวันไหนที่เด็กๆไม่ได้อยู่กับเรา บางสถานการณ์ที่เด็กๆต้องเผชิญเพียงลำพัง หรือต้องเผชิญกับเพื่อนๆ วันนั้นเด็กอาจจะตัดสินใจออกมาตามอารมณ์ชั่ววูบในขณะนั้น และนี่จึงเป็นที่มาของการ ฝึกวิธีการคิด วิเคราะห์ถึงปัญหา และผลที่จะตามมากับทฤษฎี หมวก 6…