การตลาด

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาที่หลายๆคนยังไม่ทราบ แต่น่าเรียนมาก ๆ

แนะนำ 3 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาที่หลายๆคนยังไม่ทราบ แต่น่าเรียนมาก ๆ

            นิเทศศาสตร์ เป็นอีกสาขาวิชาในการเรียนมหาวิทาลัย ที่หลาย ๆ คนนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากและเป็นที่นิยมในการเลือกที่จะเรียนมาก  ๆ วันนี้แอดอยากที่จะมา แนะนำ 3 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาที่หลายคนยังไม่ทราบ และอาจยังไม่รู้จัก บอกเลยว่าน่าเรียนมาก ๆ การศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์สาขาที่หลายคนยังไม่ทราบ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาที่หลายคนยังไม่ทราบแต่น่าเรียนมาก ๆ สาขาแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ สาขาการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ เป็นอีกสาขาวิชาในนิเทศศาสตร์ที่น่าเรียนมาก ๆ มีสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ คือ การสื่อสาร การตลาดและเรื่องของการออกแบบ มาผสมผสานกันและประยุกต์งานออกมาให้มีความน่าสนใจ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาที่หลายคนยังไม่ทราบแต่น่าเรียนมาก ๆ สาขาที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล เป็นอีกสาขาวิชาในนิเทศศาสตร์ที่มีความน่าสนใจมาก ๆ เรียนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานที่เป็นด้าน 3D Animation, Visual Effects และการสร้างสื่อหรือภาพยนตร์แบบแอนิเมชัน หรือการงานศิลปะ เชิงพาณิชย์ ทั้งสี แสง เสียง ต่าง ๆ…