กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

iSEE 2.0 นวัตกรรมใหม่จาก กสศ. เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้เด็กในยุคปัจจุบัน

iSEE 2.0 นวัตกรรมใหม่จาก กสศ. เพื่อสร้างความเท่าเทียม ทางการศึกษาให้เด็ก

จากสถานการณ์โรคระบาดโควิดที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รวมไปถึงการศึกษาของไทยด้วย เนื่องจากการศึกษาในประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างมากระหว่างเด็กที่เรียนในจังหวัดกรุงเทพกับต่างจังหวัด และระหว่างเด็กที่อยู่ตัวเมืองกับเด็กที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล ดังนั้นแล้วทาง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือ กสศ. จึงได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่เพื่อลดปัญหาทางการศึกษาเหล่านี้ มาทำความรู้จักกับนวัตกรรมนี้กันดีกว่ากับ iSEE 2.0 นวัตกรรมใหม่จาก กสศ. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา iSEE 2.0 นวัตกรรมใหม่จาก กสศ.คืออะไร iSEE2.0 หรือ Information System for Equitable Education 2.0 นวัตกรรมใหม่จาก กสศ.เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยเหล่าสตาร์ทอัพที่ต้องการให้สังคมถูกขับเคลื่อนด้วยระบบฐานข้อมูลที่เรียกกันว่า Data Activism ซึ่งระบบนี้จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลงได้ เพราะขณะนี้iSEE 2.0 นวัตกรรมใหม่จาก กสศ.ได้เชื่อมต่อข้อมูลสำคัญของเด็ก ๆ และครอบครัวกว่าสี่ล้านคนซึ่งได้รับข้อมูลจากกระทรวงต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการคลัง, กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงแรงงงาน และสุดท้ายกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลทางภูมิศาสตร์จาก GIS อีกด้วย…