Kor-Kai.com

การเตรียมความพร้อม ก่อนเดินทางไป เรียนต่อต่างประเทศ ที่ทุกคนควรทราบ

เรียนต่อต่างประเทศ สิ่งที่ทุกคนควรทราบ

ในการเดินทางไป เรียนต่อต่างประเทศ หรือเรียนต่างถิ่นนั้น นักเรียนทุกคนจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อม ที่นอกเหนือจากการเตรียมทุนทรัพย์ หรือความพร้อมด้านภาษาแล้วนั้น นักเรียนทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลการเตรียมความพร้อมอย่างละเอียดตั้งแต่ 1 ปีก่อนการเดินทางไปศึกษาที่ต่างประเทศดังนี้

คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไป เรียนต่อต่อต่างประเทศ ที่ทุกคนควรทราบ

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ

1 ปีก่อนการเดินทางไป เรียนต่อต่างประเทศ  ให้ทำการศึกษาค้นคว้าหลักสูตรการเรียน หรือสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สนใจ รวมถึงการเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสียของหลักสูตรต่าง ๆ ที่ตนสนใจ จากนั้นให้ทำการติดต่อสถาบันนั้น ๆ ที่ตนคิดว่าน่าสนใจ หรือต้องการเข้ารับการศึกษาว่าจำเป็นต้องใช้ ข้อมูลหรือเอกสารอย่างไรบ้าง เมื่อทำการกรอกใบสมัครของสถาบันนั้นเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการถ่ายสำเนาเอกสารเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่สำคัญก็ควรถ่ายสำเนาเก็บไว้ด้วยเช่นกัน ที่สำคัญอย่าลืมดำเนินการขอหนังสือเดินทางถ้ายังไม่มี หรือตรวจสอบเช็คอายุงานของหนังสือเดินทางด้วย ส่งสำเนาเอกสารที่จำเป้ยทั้งหมดไปยังสถาบันในต่างประเทศ โดยต้องกะระยะเวลาในการเดินทางของเอกสารให้ทันก่อนวันปิดรับกำหนดนั่นเอง

 เรียนต่อต่างประเทศ วีซ่าสำคัญ

3 เดือนก่อนการเดินทางไป เรียนต่อต่างประเทศ  หลังจากการเตรียมตัวต่าง ๆ มาเรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ แล้ว แนะนำให้โทรศัพท์ไปถามถึงขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนที่สถานทูตก่อน เพื่อที่จะเตรียมเอกสารให้ได้อย่างครบถ้วน และต้องศึกษาการเดินทางในต่างประเทศ หรือเส้นทางสำหรับสถานที่พักอาศัย และเส้นทางต่าง ๆ ของการเดินทางไปสถาบันอีกด้วย นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบิน การทำประกับการเดินทางและสุขภาพที่ครอบคลุมในการไปต่างประเทศ  หรือการเตรียมข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องส่งผ่านทางเรือไปก่อน โดยจำเป็นต้องคำนวนเวลาเดินทางของพัสดุให้พอดีกับการเดินทางของตนไปถึงต่างประเทศนั่นเอง

เรียนต่อต่างประเทศ สิ่งที่ทุกคนควรทำ

และนี้ก็เป็นถือว่าเป็นคู่มือการเตรียมความพร้อมขนาดย่อม ๆ สำหรับผู้ที่กำลังจะไป เรียนต่อต่างประเทศ จำเป็นต้องทราบ เพื่อตัดปัญหาการเดินทางต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าปราศจากการเตรียมความพร้อมนั่นเอง

ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้