Kor-Kai.com

การเรียนแบบโฮมสคูล มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง

การเรียนแบบโฮมสคูล ส่งผลดีและผลเสียอย่างไรบ้าง

โฮมสคูล ถือว่าเป็นทางเลือกทางการศึกษาที่ในปัจจุบันที่ผู้คนส่วนมากเริ่มให้ความสนใจ เนื่องจากหลาย ๆ ปัจจัยไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการหมดความเชื่อมั่นทางระบบการศึกษาจากทางโรงเรียน หรือปัญหาทางระยะทางการเข้าเรียนตามสถานที่ต่าง ๆ และปัจจัยในด้านต่าง ๆ ดังนั้นบทความนี้จะขอนำเสนอถึงข้อดี และข้อเสียของ การเรียนแบบโฮมสคูล เพื่อเป็นตัวช่วยในการเลือกตัดสินใจก่อนที่ผู้ปกครองจะพาเด็ก ๆ เข้าระบบโฮมสคูล ดังต่อไปนี้

เรียนแบบโฮมสคูล ส่งผลดีอย่างไรบ้าง

ข้อดีและข้อเสียของการเรียนแบบโฮมสคูล

ข้อดีการเรียนแบบโฮมสคูล คือ เด็ก ๆ จะมีโอกาสได้ศึกษาความรู้ที่ตนเองชอบได้อย่างลึกซึ้ง และยังสามารถช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างตรงจุด ตรงตามความถนัดของเด็ก ๆ ซึ่งเด็ก ๆ จะสามารถศึกษาความรู้ได้ตลอดเวลา เพราะไม่มีการปิดภาคเรียนเฉกเช่นตามระบบการศึกษาจากโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะเมื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตที่แท้จริง จะไม่มีการปิดเทอม หรือเปิดเทอม เด็ก ๆ จะได้ทราบถึงหลักความเป็นจริงในการใช้ชีวิต และเด็ก ๆ จะได้รับการดูแลจากผู้ปกครองอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้สามารถตัดปัญหาที่จะขึ้นภายในโรงเรียนอย่างตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เคยได้ทราบนั่นเอง ส่วนที่สำคัญคือ เด็ก ๆ จะสามารถกล้าที่จะศึกษา หรือถามถึงในสิ่งที่ต้องการทราบ และยังสามารถลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ถนัดเอย่างทันที ซึ่งจะแตกต่างกับการเรียนในโรงเรียนแบบส่วนรวมนั่นเอง

ข้อเสีย – การเรียนแบบโฮมสคูล คือ ผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ให้เพียงพอต่อการสอนเด็ก ๆ และจำเป็นที่จะต้องวางระเบียบแบบแผนในการเรียนการสอนให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนตามปกติ และหลักสูตรการเรียนรู้ภายนอกสถานที่ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีการพัฒนาทางด้านสังคมที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง และผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องควบคุมอารมณ์ในการสอนให้พร้อมอยู่เสมอ เพราะเนื่องจากเด็ก ๆ นั้นก็จะมีนิสัยตามธรรมชาติที่ไม่อยากเรียน หรือดื้อซน และสุดท้ายคือการเรียนโฮมสคูลนั้น จำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ประมาณหนึ่งในการซื้ออุปกรณ์การเรียน หรือสิ่งของที่จะช่วยเสริมในการเรียนการสอนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

การเรียนแบบโฮมสคูล

ทั้งหมดนี้คือข้อดีและข้อเสียที่จะเกิดขึ้นกับ การเรียนแบบโฮมสคูล จะเห็นได้ว่าข้อดีทั้งหลายนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเด็กโดยตรง แต่ข้อเสียที่กล่าวมานั้นจะส่งผลกับผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่เสียมากกว่า ดังนั้น ผู้ปกครอง ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านและเด็ก ๆ อีกด้วย

ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับสอบ การสอบราชการ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้

ทางเลือกของการศึกษา Home School การเรียนแบบใหม่ในยุคปัจจุบัน