Kor-Kai.com

เรียนแบบโฮมสคูล การเรียนแนวใหม่ผู้ปกครองทุกคนควรรู้

เรียนแบบโฮมสคูล การเรียนแนวใหม่

เรียนแบบโฮมสคูล เป็นอีกหนึ่งระบบการเรียนการสอนที่ถือว่า เป็นอิสระทางการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะผู้ปกครองนั้นสามารถกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างอิสระเสรี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้กับเด็ก ๆ ได้ตรงตามความถนัด ซึ่งจะส่งผลให้เด็ก ๆ นั้นมีการเรียนรู้ หรือพัฒนาการที่ไวขึ้นจากการเรียนในสิ่งที่สนใจนั่นเอง แต่ก่อนที่จะพาเด็ก ๆ เรียนแบบโฮมสคูลนั้น ผู้ปกครองจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม และขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าระบบโฮมสคูลดังต่อไปนี้

: เรียนแบบโฮมสคูล การเรียนแนวใหม่ เพื่อลูก

แนวทางเพื่อเข้าระบบการเรียนแบบโฮมสคูล

1. ผู้ปกครองที่จะสามารถทำเรียนแบบโฮมสคูลให้กับลูกที่บ้าน ผู้ปกครองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2. ผู้ปกครองต้องเตรียมความพร้อม โดยการศึกษาข้อมูลด้านระดับความรู้ หรือพัฒนาการของลูกน้อย รวมถึงสิ่งที่ลูกสนใจเป็นพิเศษ

3. หลังจากมั่นใจแล้วว่าเด็กนั้นจะเข้าระบบเรียนแบบโฮมสคูล ผู้ปกครองต้องทำการยื่นขอข้อมูล และระเบียบการจากสำนักเขตในพื้นที่ เพื่อทำหลักสูตรการเรียนการสอนของลูก หรือแผนการสอนทั่วไปนั่นเอง

4. เด็ก ๆ จะได้รับการประเมินผลก่อนว่าจะผ่านเข้าสู่ระบบเรียนแบบโฮมสคูลได้หรือไม่ ซึ่งถ้าเด็ก ๆ ไม่ผ่านการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางสำนักงานเขตจะทำการให้เวลาซ่อมเสริม เพื่อเข้ารับการประเมินอีกครั้ง

5. เมื่อเด็ก ๆ และผู้ปกครองผ่านเข้าระบบการ เรียนแบบโฮมสคูล ได้แล้วนั้น ในทุก ๆ 1 ปีผู้ปกครองจำเป็นต้องทำการประเมินความรู้ของเด็ก แล้วส่งให้สำนักงานเขต เพื่อเข้ารับการตรวจเช็คว่าเด็ก ๆ นั้นผ่านเกฑณ์ประเมินของปีนั้น ๆ หรือไม่ และจะเป็นตัวกำหนดว่าเด็ก ๆ นั้นเทียบเท่ากับความรู้ในระดับชั้นใด

การเรียนแนวใหม่ : เรียนแบบโฮมสคูล ครองทุกคนควรรู้

และทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการเข้าระบบเรียนแบบโฮมสคูลที่ผู้ปกครองท่านใดสนใจนั้นจำเป็นต้องทราบเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าหากผู้ปกครองท่านใด รู้สึกถึงประสิทธิภาพในการสอนลูกน้อยของท่านลดลงไปแล้วนั้น หรือไม่สามารถทำการสอนแบบโฮมสคูลให้กับเด็กได้แล้ว ผู้ปกครองก็สามารถยื่นเรื่องให้เด็ก ได้เข้าระบบการศึกษาจากโรงเรียนได้ตามปกติ โดยจะมีการเทียบชั้นเรียนตามความรู้ของเด็กคนนั้น ๆ นั่นเอง

ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับสอบ การสอบราชการ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้

ทางเลือกใหม่ของการศึกษาในยุคปัจจุบันการเรียน Home School