Kor-Kai.com

เคล็ดลับการเตรียม สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ให้ผ่านฉลุย !

สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์

           ความฝันในวัยเด็กของใครหลาย ๆ คนก็คงหนีไม่พ้นกับความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นหมอ เพื่อที่จะได้รักษาเพื่อนมนุษย์ และมีคนนับหน้าถือตาในสังคม เพราะการปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่าอาชีพหมอ เป็น อาชีพที่มีเกียรติ แต่การที่จะ สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ นั้นได้ ก็ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมีหลายคนที่ใฝ่ฝันเหมือนกัน และเกณฑ์การคัดเลือกก็ยากมาก แต่ก่อนที่จะไปสอบจะต้องมีความรู้ และมีข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์ว่าในปีนั้นคณะแพทยศาสตร์จะคัดเลือกนักศึกษาเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยกี่คนและใช้เกณฑ์อะไรในการวัดซึ่งน้อง ๆ จะต้องดูคุณสมบัติให้ดี อยากเป็นหมอ แต่ไม่รู้จะเตรียมตัและเริ่มจากอะไรดี จะอ่านตรงไหนเพื่อที่จะไปสอบดีล่ะ บทความนี้มีคำตอบ

สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ให้ผ่านฉลุย

วิชาที่จะต้องใช้เพื่อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์

            หลัก ๆ ในการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์คือน้อง ๆ จะต้องผ่านการสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ซึ่งจะจัดสอบในรอบ 3 ของระบบทีแคส ในวิชาเฉพาะแพทย์นั้น จะมีทั้งหลักจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย GAT PAT  9 วิชาสามัญ  GPA  5 เทอมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแต่ละวิชานั้นมีเกณฑ์ที่สูงมาก ๆ ในแต่ละปี

ลักษณะการทำโจทย์

          น้อง ๆ จะต้องเริ่มอ่านหนังสือและวิเคราะห์ข้อสอบเก่าย้อนหลัง 3-5 ปีที่ใช้ในการสอบวิชาเฉพาะแพทย์ แบบฝึกลักษณะการทำโจทย์ เพื่อให้น้องสามารถผ่านการคัดเลือก ฝึกจับเวลาในการทำข้อสอบ แล้วทำข้อสอบย้อนหลัง 3-5 ปี พร้อมจดจำข้อมูลรอบตัว

การเตรียมตัวเข้าสู่ระบบทีแคส

           ในระบบทีแคสนั้น อยากสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์จะต้องรอรอบที่ 3  เพราะจะมีการสอบวิชาเฉพาะแพทย์รวมอยู่ด้วย น้องจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีอ่านหนังสือให้เยอะพอสมควรและสามารถจำรายละเอียดแต่ละวิชาได้ เพื่อที่จะสอบในวิชาต่าง ๆ สิ่งที่เน้นย้ำเลยก็คือ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ 

การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

             หลังจากที่น้อง ๆ สอบผ่านข้อเขียนและข้อกาไปแล้วต่อมาก็จะมาถึงสนามในการสอบสัมภาษณ์ ในข้อนี้ก็ให้เราตอบตามความเป็นจริง เช่นกรรมการอาจจะถามว่าทำไมถึงอยากเป็นหมอ ก็ขอให้น้อง ๆ ตอบตามความรู้สึกของตัวเองจริง ๆ และตอบให้ดูดี รวมถึงกิริยามารยาทในการตอบคำถามน้อง ๆ ควรจะรอบคอบในการตอบคำถามและการพูดกับคณะกรรมการ

           ถ้าหากความฝันของน้องยังเหมือนเดิม เคล็ดลับการเตรียม สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ก็มีความจำเป็นต่อน้องมาก น้องควรตั้งใจในการฝึกทำโจทย์และหาความรู้อยู่สม่ำเสมอ เพื่อพิชิตความท้าทายให้ผ่านไป

ติดตามข่าวสาร การศึกษาไทย สอบ กพ สอบสัมภาษณ์ การสอบทางราชการ ได้ที่นี้ !!

รู้หรือไม่ ? ระบบการศึกษาที่ดี ต้องเป็นแบบใด