Kor-Kai.com

วิธีเรียนเก่ง ความจำดี ทำอย่างไรบ้าง…? ตามกฎหมายการศึกษาขั้นบังคับ

การศึกษาไทย

การเรียน เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพบเจอ ตามกฎหมายการศึกษาขั้นบังคับในประเทศไทยอยู่ที่มัธยมศึกษาปีที่ 3 และคนที่ต้องการต่อยอดความรู้ไปเรื่อย ๆ ก็สามารถเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อประกอบอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝัน โดยอาชีพต่าง ๆ จะต้องใช้ความรู้เยอะ ต้องเป็นคนที่ขยันเรียน มี วิธีเรียนเก่ง ความจำดี ที่ดี จะช่วยในการเรียนเนื้อหาทุกอย่างง่าย จำได้เสมอ โดยมี 5 วิธีที่ดี ต่อไปรี้

วิธีเรียนเก่ง ความจำดี
  1. สะสมความรู้ทุกวัน วันละนิด ดีกว่าไปทุ่มเทแรกกาย แรงใจช่วงใกล้สอบ เพราะการทำแบบนั้นจะเป็นความจำระยะสั้น ๆ ไม่สามาระจำได้นาน เหมือนการสะสมไปทีละนิด แถมการสะสมยังไม่เหนื่อยเกินไปด้วย การศึกษาไทย
  2. ทำเป็นประจำทุกวัน สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการทำการบ้าน การทำแบบฝึกหัด ข้อสอบต่าง ๆ ฝึกฝนตนเองไปวันละนิด ก็จะช่วยให้มีความเข้าใจในเนื้อหาง่าย และความจำต่าง ๆ จะคงทนและยาวนานมาก
  3. มีรางวัลให้ตนเอง ให้ตั้งเป้าหมายในการอ่านหนังสือ การเรียน การสอบทุกอย่าง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนของตนเอง พอทำสำเร็จการให้รางวัลตนเองก็เป็นสิ่งที่ดี และสร้างกำลังใจในการเรียนได้ด้วย
  4. คิดทบทวนตลอดเวลา วิธีเรียนเก่ง ความจำดี ที่ดี ทุกคนจะต้องรู้จักการตั้งคำถามให้กับตนเอง พยายามไม่เชื่อทันที จะต้องมีการตั้งคำถาม และหาคำตอบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนก็จะช่วยให้ทุกคนมีความคิดเป็นระบบ และเข้าใจง่าย
  5. เน้นการลงมือทำ เพราะการลงมือทำ ทุกคนสิ่งที่ทำทุกคนจะจำได้แม่นยำมาก ๆ นั้นเอง ดังนั้นห้ามขาดข้อนี้เลย

ประโยชน์ ของ วิธีเรียนเก่ง ความจำดี

วิธีเรียนเก่ง ความจำดี  การศึกษาไทย

ต่อมา การหาข้อมูลของวิธีเรียนเก่ง ความจำดีนั้น เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเองที่ดีมากทางหนึ่ง อย่างน้อยทุกคนมีวิธีการในการจัดการตนเอง และการเรียนของตนเอง รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนดร และสามารถกระทำได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน สามารถต่อยอดข้อมูลเหล่านั้น ไปจนถึงทริคในการอ่านหนังสือ การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ของตนเองได้ แบบไม่เครียดด้วย