Kor-Kai.com

การสอนแบบออนไลน์ แก้ไขปัญหาการศึกษาหลังจากการแพร่ระบาด

การสอนแบบออนไลน์

เมื่อช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคโควิด19 ที่ส่งผลกระทบต่ออะไรหลาย ๆ ด้าน ทั้งเรื่องของการเรียนการสอน การงาน การขนส่ง เป็นต้น โดยเฉพาะการเรียนการสอน เรียกได้ว่ามีผลกระทบไม่แพ้การ ซึ่งในขณะนั้นสถายันการศึกษาต่าง ๆโรงเรียน มหาวิทยาลัย ต่างต้องปิดประกาศเปลี่ยนเป็นการเรียน การสอนแบบออนไลน์ แทน ซึ่งการเรียนแบบออนไลน์ ก็มีเด็กไม่ถึง 100% ที่จะเข้าเรียนได้เต็มทุกวิชาทุกคาบเรียน อาจจะปัจจัยเรื่องของสื่อการเรียนการสอน และความไม่พร้อมในหลาย ๆด้าน แต่ก็ทำให้ผ่านกันมาได้ จนมาถึงตอนนี้ ซึ่งหลาย ๆโรงเรียนก็กลับมาเปิดเรียนกันตามปกติ แต่สิ่งที่สังเกตได้อย่างหนึ่งหลังจากที่เปิดโรงเรียนในครั้งนี้ นั่นคือผลการเรียนที่ลดลง เชื่อว่าในช่วงระหว่างของการเรียนออนไลน์ ที่มีการทำแบบทดสอบ พ่อแม่หลายท่านอาจจะเป็นคนนั่งสอนและบอกให้ทำหรือไม่บางคนก็อาจจะเป็นคนทำให้ ซึ่งทำให้มีผลการดีอยู่ในระดับที่ดี เว็บข้อมูล สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ แต่เมื่อกลับไปเรียนได้ตามปกติกลับกลายเป็นว่าบุตรหลานไม่มีความเข้าใจบทเรียนที่ผ่านมา เลยกลายเป็นว่าการเรียนไม่มีความต่อเนื่องกัน ดังนั้นนี้จึงกลายเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กหลายคนมีอคติกับการศึกษาไปในทางลบและไม่อยากที่จะเรียนต่อ 

การสอนแบบออนไลน์ รวย

การสอนแบบออนไลน์ ช่วยแก้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการศึกษาบทเรียนที่ไม่ต่อเนื่อง

  • ผลการเรียนตก อาจจะทั้งหมดของชั้นปีนั้น หรือในบางคนก็อาจจะตกเป็นบางรายวิชา
  • ไม่เข้าใจบทเรียนที่ผ่านมาทำให้ในบทเรียนที่ต่อเนื่องกันก็อาจจะมีความเข้าใจบ้าง แต่ก็น้อยกว่าเดิมและอาจจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจนานกว่าเดิม
  • มีความคิดที่ไม่อยากเรียนต่อ ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ในช่วงของนักเรียนวัยมัธยมปลายที่กำลังจะก้าวสู่วัยมหาลัย ที่เรามักจะเรียกกันว่า หัวเลี้ยวหัวต่อนั้นอาจจะทำให้เด็กหลายคนหยุดความคิดเรื่องของการศึกษาต่อไปโดยสิ้นเชิง อาจจะบวกกับปัจจัยรอบด้านที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั่นเอง 
  • เกิดเป็นความเครียดเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องและไม่ทันเพื่อน 
การสอนแบบออนไลน์ สนุก

การศึกษาที่ได้เล่าเรียนอยู่ในรั้วโรงเรียน อาจจะทำให้เด็ก ๆมีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น แต่เมื่อไหร่ที่พวกเขาไม่ได้เรียนอยู่ในโรงเรียน เขาก็อาจจะมองว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเสมอไป เคยลองสังเกตหรือไม่ว่า ทำไมเด็ก ๆถึงกลัวและเคารพคุณครูมากกว่าพ่อแม่ อีกอย่างการได้เรียนอยู่ในห้องเรียนเขาสามารถที่จะถามคุณครูในสิ่งที่เขาไม่รู้และไม่เข้าใจได้ แต่หากเรียนผ่านออนไลน์อยู่ที่บ้านเขาก็ไม่รู้จะถามใครที่จะสามารถให้คำตอบได้ดีที่สุด เหมือนกับครู