Kor-Kai.com

การเรียนภาษาต่างประเทศ สิ่งที่เหนือกว่าเรื่องอายุ

การเรียนภาษาต่างประเทศ

แม้ว่าการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในวัยเด็กจะช่วยให้ทุกคนเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยุด การเรียนภาษาต่างประเทศ ไว้แค่วัยเด็กเท่านั้น อย่าได้เข้าใจผิดว่าโตแล้วจะเรียนรู้ช้า เรียนแล้วไม่เข้าใจ เพราะมันยังมีอีกหลาย ปัจจัยที่มีผลกระทบ ต่อการเรียนรู้มากกว่าเรื่องอายุ ไม่อย่างนั้นเราคงไม่ได้เห็นอัจฉริยะทางด้านภาษาที่มีอายุมากเลยสักคน เพื่อให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น เว็บข้อมูล สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าปัจจัยอื่นที่ว่าสำคัญนั้นมีอะไรบ้าง

การเรียนภาษาต่างประเทศ รวย

แรงบันดาลใจใน การเรียนภาษาต่างประเทศ

เชื่อหรือไม่ว่าวัยผู้ใหญ่นั้นมีแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาที่ลึกซึ้งกว่า เด็กหลายคนเรียนเพราะชื่นชอบ บ้างเรียนตามเพื่อน บ้างเรียนด้วยรู้สึกว่าต้องเรียน แต่ผู้ใหญ่ที่ลุกขึ้นมาฝึกภาษามักจะมีเป้าหมายที่สำคัญและชัดเจนกว่า เช่น เพื่อพัฒนาทักษะในด้านอาชีพ เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต เพื่อการเปิดโลกที่กว้างไกลยิ่งขึ้น เหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจที่ให้พลังสูงมาก ขอแค่รักษาระดับความเข้มข้นของมันไว้ อย่าให้สิ่งอื่นมาบั่นทอดจนหายไปก็พอ

ความพร้อมในด้านการเรียนภาษา

สิ่งที่ผู้ใหญ่มีเหนือกว่าเด็กในเรื่องการเรียนภาษาก็คือความพร้อม ผู้ใหญ่จะมีทุนทรัพย์ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับการเรียนรู้ได้มากกว่า มีประสบการณ์มากพอที่จะรู้ว่าวิธีการเรียนแบบไหนเหมาะกับตัวเอง และมีอิสระในการใช้ชีวิตที่จะสามารถจัดตารางเวลาเพื่อฝึกภาษาได้อย่างเต็มที่ ปัญหาคือเราแค่เอาแต่มองว่าเด็กหัวดีกว่า เรียนรู้ได้เร็วกว่า โดยหลงลืมไปว่าเราเองก็มีจุดแข็งอยู่ด้วยเหมือนกัน

การเรียนภาษาต่างประเทศ สนุก

ผลตอบแทนของการเรียนภาษาในผู้ใหญ่

ยิ่งเมื่อมองประเด็นของผลตอบแทนจากการเรียนภาษา ก็ยิ่งเห็นว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ได้ตอบแทนมานั้นจับต้องได้ชัดเจนกว่าเด็ก เช่น ได้เงินจากหน้าที่การงานเพราะมีทักษะทางภาษา ได้โอกาสในการเลือกรูปแบบชีวิตมากกว่าคนที่รู้ภาษาน้อย เป็นต้น ประเด็นคือเราต้องตระหนักให้ได้ว่าผลตอบแทนนั้นคุ้มค่ากับการลงแรงมากแค่ไหน ทีนี้ไม่ว่าจะธรรมชาติของภาษาที่ฝึกอยู่จะยากอย่างไร ก็จะทำสำเร็จได้ในท้ายที่สุด