Kor-Kai.com

มีการศึกษา และมีประสบการณ์ สามารถอยู่ร่วมกันได้หรือไม่ 

มีการศึกษา

บางครั้งคนที่ มีการศึกษา นั้นก็อาจจะไม่มีประสบการณ์ แต่คนที่มีประสบการณ์ ก็มักจะมีการเรียนที่ไม่สูงเท่าไหร่ บางครั้งโอกาสก็มากันคนแบบ จึงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า ใครดีกว่าใคร  แต่เมื่อถึงเวลาแล้ว ทั้งสองอย่างก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้เป็นอย่างดี สถานที่ทำงานบางที่ก็ไม่ได้เน้นเรื่องการเรียนมากสักเท่าไหร่ แต่จะเน้นเรื่องของการมีประสบการณ์มากกว่า เพราะถือว่าอย่างไรเสีย การเรียนนั้นก็สามารถที่จะฝึกกันได้ เพราะบางครั้ง งานบางงานนั้นก็ต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า เว็บข้อมูล สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ เนื่องจากเขาจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ดี บางคนเคยบอกไว้ว่า ต่อให้เรียนมาสูงมากแค่ไหน แต่ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์มาเลยนั้น ก็เป็นเรื่องที่ยาก เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจะตื่นเต้นตกใจทำอะไรไม่ถูก อาจจะต้องกลับไปเปิดตำราเรียนเพื่อค้นหาวิธีก็ได้ แต่หากเป็นหลักวิชาการ คนที่เรียนมาสูงนั้น สามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรเป็นอะไร ฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะมีการศึกษาหรือว่ามีประสบการณืก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งยังสามารถที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ และอยู่ร่วมกันได้เสมอ

มีการศึกษา รวย

ข้อดีของ มีการศึกษา และประสบการณ์มีอะไรบ้าง

  • การศึกษาช่วยให้คนมีการรู้ความความสามารถ เป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคนเราได้ ยังทั้งยังช่วยให้เรารู้เท่าทันคน ส่วนคนที่มีประสบการนั้น สามารถที่จะวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ก่อนใคร
  • ช่วยให้มีเงินเดือนมากขึ้น บางครั้งการทำงานคนที่ถูกเลือกให้มีเงินเดือนที่สูงนั้น มันจะเป็นคนที่มีการเรียนอยู่ในมาตรฐานของที่ทำงาน เช่น จบป.ตรี, จบป.โท ส่วนคนที่จบแค่ปวส.นั้น ก็อาจจะอยู่ในขั้นของค่าแรงขั้นต่ำตามกฎของกระทรวงแรงงานเหมือนเดิม ส่วนคนที่มีประสบการณ์นั้น ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเดือนที่สูงมากได้เช่นกัน เนื่องจากมีความชำนาญได้การทำงาน มีความละเอียด สามารถที่จะตรวจสอบงานเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นผิดพลาดขึ้นได้
มีการศึกษา สนุก

ดังนั้น ในสถานที่ทำงานจึงจำเป็นจะต้องมีทั้งคนที่มีการศึกษา และคนที่มีประสบการณ์การทำงาน จึงจะสามารถทำให้งานนั้น ลุล่วงได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง